Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Według tagu | biomasa (13)

Koncern węglowy przestawia się na źródła odnawialne

02-11-2012

Niemiecki Koncern Energetyczny MVV Energie AG, z siedzibą w Mannheim, postanowił przed dziesięcioma laty przestawić w znacznym stopniu swoją nieodnawialną bazę surowcową na odnawialną.

Ten energetyczny kompleks należy do pięciu największych na terenie Niemiec 
i w roku 2002 był pierwszym z nich, który podjął budowę elektrociepłowni zasilanej biomasą (rys. 1). W tym też roku rozpoczęto instalowanie elektrowni wiatrowych, których moc wynosi obecnie 20 MW (megawatów). W roku 2010 w koncernie MVV Energie AG, 30% energii elektrycznej wytwarzano ze źródeł odnawialnych. Aktualnie 15% elektryczności pochodzi z jego elektrowni jądrowych, a 55% z węgla, przy emisji 431,7 gramów CO2/kWh (kilowatogodzinę).

Ostatnio MVV Energie AG podjął uchwałę o inwestycjach w wysokości trzech miliardów euro w okresie do 2010 roku. Połowę tej kwoty przeznaczy się na rozbudowę instalacji energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii, natomiast pozostałe środki finansowe będą wykorzystane na modernizację istniejących instalacji energetycznych oraz sieci przesyłowych ciepła i energii elektrycznej.

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

Biomasa nie jest w stanie zastąpić węgla, lecz może być paliwem dywersyfikującym

26-09-2011

Z Eugeniuszem Grzeszczakiem Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozmawia Jacek Balcewicz

- Niezależnie od tego, że pełni Pan funkcję Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest Pan też posłem do Sejmu z okręgu konińskiego. Konin to węgiel brunatny i zespół elektrowni PAK, pokrywający tanią energią elektryczną blisko 8,5 proc krajowego zapotrzebowania. Jak pogodzić interesy odkrywkowego górnictwa węgla brunatnego z interesami rolnictwa i regułami ochrony środowiska. Czy to w ogóle możliwe?

- Tematyka odkrywkowego wydobycia zasobów naturalnych w aspekcie ochrony środowiska i rolnictwa, jest bardzo ważna ze względu na wpływ, jaki tego typu inwestycje mają na lokalne i globalne społeczeństwo, środowisko oraz gospodarkę. Inwestycja, jaką jest budowa kopalni, jest decyzją, na której podjęcie ma wpływ przede wszystkim rachunek ekonomiczny. Oznacza to, że inwestor komercyjny, podejmując działania mające na celu budowę kopalni i późniejszą jej eksploatację, bierze pod uwagę koszty inwestycji, które przy wysokim stopniu zurbanizowania terenu oraz walorach środowiskowych znacznie wzrastają. Wykup ziem pod inwestycje odbywa się na zasadzie negocjacji z właścicielami nieruchomości, a rekompensaty są zazwyczaj w wysokości pozwalającej na odtworzenie majątku. Rozpoczynając prace eksploatacyjne, inwestor przeprowadza wnikliwą ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko, w której m.in. opisane zostają sposoby kompensacji środowiska oraz metody minimalizacji wpływu inwestycji na środowisko.

Więcej...

09/2011 Komentarze (0)

Palmy węg lem, nie biomasą... Wychwytując CO2 pozbędziemy się... tlenu!

01-02-2011

Z prof. Stanisławem Ostaficzukiem z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN rozmawia Jacek Balcewicz

Więcej...

02/2011 Komentarze (0)

Biomasa: Surowiec gospodarki światowej

11-10-2010

Biomasa większości z nas kojarzy się dziś z elementem odnawialnych źródeł energii obok słońca, wiatru i wody. One bowiem mają zastąpić nieodnawialne nośniki energii w postaci węgla, ropy oraz gazu ziemnego i przyczynić się do powstrzymania negatywnych zmian klimatu w następstwie ...

Więcej...

10/2010 Komentarze (0)

Stron 1 z 4 Ostatnie »
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: