Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Według tagu | Elektroenergetyka (145)

Energetyka obywatelska czeka na przepisy

05-02-2016

Do 2030 r. w Polsce mogłoby powstać ok. 3,6 miliona mikroinstalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych (OZE), wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez ruch „Więcej niż energia". Do tego konieczne jest jednak dobre prawo. Tymczasem Sejm opóźnił o sześć miesięcy, planowane na 1 stycznia br., wejście w życie taryf gwarantowanych dla najmniejszych przydomowych elektrowni.

Obecne przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii pomogą stworzyć ok. 200 tysięcy małych, rozproszonych elektrowni o mocy do 10 kW. Jednak potencjał rozwoju mikroinstalacji OZE w Polsce jest znacznie większy. Przy odpowiednich regulacjach prawnych do 2030 r. w naszym kraju mogłoby działać 1,8 miliona instalacji o łącznej mocy 16 GW produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych i drugie tyle mikroinstalacji o łącznej mocy 26 GW wytwarzających energię cieplną. Temu jak zrealizować ten potencjał poświęcona jest najnowsza analiza pt. „Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do roku 2030" przygotowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej dla ruchu „Więcej niż energia" na zlecenie WWF.

Analiza przedstawiona przez ruch „Więcej niż energia" pokazuje jak duży jest potencjał energetyki obywatelskiej w Polce. Jej rozwój oznacza zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, wzrost innowacyjności gospodarki, czystsze powietrze i wiele innych korzyści - powiedział Tobiasz Adamczewski z WWF. - Energetyka obywatelska cieszy się ogromnym poparciem społecznym, jednak do jej rozwoju niezbędna jest wola polityczna, której dotychczas brakowało.

Więcej...

02/2016 Komentarze (0)

Energetyczne perspektywy

29-09-2015

Aktualny stan bezpieczeństwa energetycznego w poszczególnych sektorach polskiej energetyki jest mocno zróżnicowany. W elektroenergetyce oraz ciepłownictwie, które oparte są na własnych zasobach węgla kamiennego i brunatnego, Polska jest samowystarczalna. W sektorze gazu oraz paliw płynnych, w znacznej mierze uzależniona jest od importu. W oparciu o bilanse paliwowo-energetyczne, konieczne jest wypracowanie wieloletniej strategii energetycznej dla Polski, która uwzględni rosnące potrzeby odbiorców indywidualnych oraz przemysłowych, a jednocześnie zapewni bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego od kilku lat podejmowane są próby określenia nowej strategii energetycznej, która z jednej strony uwzględniałaby potrzeby odbiorców, a z drugiej odpowiadałaby na wyzwania stawiane przez Unię Europejską z punktu widzenia ochrony środowiska. Z punktu widzenia Polski, taka strategia powinna w znacznym stopniu zapewniać dużą samowystarczalność.

Możliwa do zrealizowania strategia energetyczna powinna uwzględniać nasze zasoby naturalne, których głównym źródłem jest węgiel. Oczywiście, wykorzystanie tego paliwa powinno być oparte o czyste i wysokosprawne technologie. Możliwe jest także zwiększenie wydobycia gazu z zasobów krajowych, w tym być może z ciągle słabo rozpoznanych złóż gazu łupkowego. Ogromne znaczenie będzie miało także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza wiatrowych i opartych na przetwarzaniu biomasy, a prawdopodobnie mniejsze znaczenie będzie miała fotowoltaika. Jest to tym bardziej istotne, że zwiększony udział energii odnawialnych w bilansie energetycznym państw członkowskich popiera Unia Europejska. W wielu opracowaniach rozważa się także budowę elektrowni jądrowych.

Więcej...

09/2015 Komentarze (0)

Wojny o energię i z powodu energii

10-09-2015

Wojny są złożonym zjawiskiem społeczno-politycznym i jako takie nigdy nie zależą od indywidualnej woli najpotężniejszego nawet władcy. Z reguły mają one wiele różnorakich przyczyn natury ekonomicznej, politycznej, społecznej czy nawet psychologicznej. Analizy historii wojen wykazują, iż stosunkowo najczęstszą 

ich przyczyną były kwestie ekonomiczne, szczególnie zaś te, które wiązały się 
z dostępem do deficytowych, na danym poziomie rozwoju cywilizacyjnego, dóbr, 
w tym między innymi złóż surowców naturalnych, takich jak złoto, kamienie szlachetne czy rudy żelaza. Jeszcze w XX wieku złoto, miedź, oraz diamenty przyczyniły się do wybuchu niejednej wojny w Afryce i Azji. W chwili obecnej, w drugiej dekadzie XXI wieku, gdy dalszy rozwój ekonomiczny państw świata, ich bezpieczeństwo oraz poziom życia obywateli zależne są od stałych dostaw względnie taniej energii, deficytowym towarem stają się surowce energetyczne, przede wszystkim zaś zajmująca pierwsze miejsce w bilansie energetycznym świata ropa naftowa. Dlatego też z dużym prawdopodobieństwem można założyć, iż większość konfliktów związanych z kształtującym się obecnie nowym ładem międzynarodowym dotyczyć będzie właśnie dostępu do surowców energetycznych, głównie ropy naftowej. Wskazywać na to może chociażby analiza ważniejszych konfliktów zbrojnych, do jakich doszło tuż przed i po zakończeniu „zimnej wojny". Interesującym może być przy tym fakt, iż niektóre z nich wybuchały w krajach tranzytowych, przez które wiodą szlaki i rurociągi łączące kraje wydobycia z odbiorcami.

Już podczas II wojny światowej, część operacji wojennych planowana była właśnie pod kątem opanowania rejonów bogatych w surowce energetyczne.

Więcej...

09/2015 Komentarze (0)

Czyj prąd popłynie polsko-litewskim „mostem”?

07-09-2015

Dobiega końca budowa linii energetycznej wysokiego napięcia z Ełku do litewskiego Alytus.

Konstrukcja dwutorowej linii naziemnej 400 kV po polskiej stronie, biegnącej od rozdzielni Ełk Bis do granicy polsko-litewskiej, ma zostać ukończona w październiku 2015. Podobna linia energetyczna na odcinku 51 km od rozdzielni Alytus na Litwie do granicy litewsko-polskiej zostanie ukończona już w lipcu 2015. Pozostaje tylko otwarte pytanie, czyj prąd popłynie tą nową linią? Wiele wskazuje na to, że nie będzie to ani litewska, ani tym bardziej polska energia elektryczna.

Projekt połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa LitPol Link znajduje się na liście PCI (projektów wspólnego zainteresowania) Unii Europejskiej. Międzynarodowym koordynatorem prac przygotowawczych i budowlanych dla wdrożenia połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa jest spółka LitPol Link założona w 2008 roku, a jej właścicielami są Litgrid i PSE, operatorzy elektroenergetycznych systemów przesyłowych na Litwie i w Polsce.

„Most" energetyczny Polska-Litwa to projekt składający się z 11 zadań po stronie polskiej zlokalizowanych w woj. podlaskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim oraz kilku po stronie litewskiej. Budowane są zarówno nowe linie, jak i stacje elektroenergetyczne. Koszt inwestycji po stronie polskiej wynosi 430 mln euro, a po stronie litewskiej - 150 mln euro, z czego 40 proc. to finansowanie unijne.

Więcej...

09/2015 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: