Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Według tagu | energia wiatrowa (29)

Sejmowa debata o wiatrakach … Fakty kontra demagogia

02-02-2014

Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie wyborczym z 2005 r. opowiada się za promowaniem i wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii w Polsce. Obecnie posłowie PiS z mównicy sejmowej nawołują do zastopowania rozwoju energetyki wiatrowej poprzez wprowadzenie tzw. 3 kilometrów sztywnych odległości (dotyczy nowelizacji Prawa budowlanego). Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) wskazują, że to by oznaczało całkowite zlikwidowanie rozwoju tego źródła OZE w Polsce.

W czwartek (9 stycznia) posłowie PiS zorganizowali konferencję prasową na której po raz kolejny, z pełną swiadomością okłamali opinię publiczną twierdząc, między innymi, że lokalizowanie turbin wiatrowych nie jest w żaden sposób regulowane przez prawo, a polski rząd nie robi nic, aby ten problem rozwiązać. Dzień później, na sejmowej sali rozgorzała gorąca debata nad rozwojem energetyki wiatrowej i projektem PiS.

- Rozumiemy, że opozycja atakuje rząd, ale przecież posłowie PiS doskonale wiedzą, że ten rodzaj produkcji energii elektrycznej jest bardzo szczegółowo uregulowany. Wystarczy wspomnieć, że w ubiegłym roku Instytut Sobieskiego (think – tank PiS) opublikował książkę pt. „Regulacje prawa krajowego w zakresie inwestycji w farmy wiatrowe (wybrane aspekty)” – mówi Wojciech Cetnarski, prezes PSEW.

Więcej...

02/2014 Komentarze (0)

Walka z wiatrakami

06-03-2013

"Nie wiatrakom", "Chcemy żyć u siebie, nie w elektrowni wiatrowej", „Wiatraki precz od naszych domów" - to tylko kilka z wielu haseł, jakie widniały na transparentach przeciwników elektrowni wiatrowych podczas pikiety przed starostwem suwalskim. Takich pikiet, zebrań, konferencji dotyczących farm wiatrowych jest ostatnio, nie tylko w Suwałkach, coraz więcej.

Z jednej strony w szybkim tempie przybywa energii elektrycznej z wiatraków, a z drugiej strony rośnie społeczny bunt przeciwko - wydawałoby się bardzo ekologicznej - energii elektrycznej. Tylko na Suwalszczyźnie i Wschodnich Mazurach przeciwko dużym farmom wiatrowym protestuje część mieszkańców m.in. gmin Puńsk, Krasnopol, Sejny, Augustów, Gołdap, Giżycko, Jeleniewo, Bakałarzewo. Stoją już tu wiatraki o łącznej mocy 138 MW. Podobne protesty są i w innych regionach kraju.

 Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, na koniec 2011r., w Polsce było zainstalowanych 526 elektrowni wiatrowych o łącznej zainstalowanej mocy 1,6 GW. W 2012 roku moc polskich elektrowni wiatrowych wzrosła aż do 2,4 GW. Z szacunków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wynika, że w 2013 roku uda się wybudować wiatraki o łącznej mocy tylko ok. 400 MW. Wynika to z faktu, że proces inwestycyjny od jego rozpoczęcia do podłączenia farmy wiatrowej do systemu elektroenergetycznego trwa ok. 5 lat, a obecnie kończą się budowy rozpoczęte kilka lat wcześniej. Poza tym inwestycje hamują protesty społeczne.

Więcej...

03/2013 Komentarze (0)

Czekamy na pierwszy wniosek o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej

01-08-2012

Tegoroczne maksymalne zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na moc 7 lutego 2012 roku wyniosło 25 845 MW i było w Polsce rekordem wszech czasów. W poprzednich latach rekordowe zapotrzebowanie na moc wystąpiło 26 stycznia 2010 roku i wyniosło 25 449 MW. Jak widać w ciągu dwóch lat wzrost w szczycie wyniósł 400 MW czyli jedną dobrą jednostkę wytwórczą. Czy krajowy system energetyczny nadąży za potrzebami rozwijającej się - mimo europejskiego kryzysu - jak do tej pory systematycznie polskiej gospodarki?

- W ubiegłym roku krajowe zużycie energii elektrycznej wyniosło 157,9 TWh i było wyższe od zużycia w 2010 roku o 1,9 procentu. Obecne prognozy zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w Polsce zakładają średnioroczny wzrost na poziomie około 2 proc. Oznacza to, że do roku 2020 konsumpcja energii elektrycznej brutto w Polsce może osiągnąć 191 TWh, natomiast w 2025 roku 220,3 TWh. PSE Operator monitoruje krajowe zużycie energii i cyklicznie dokonuje aktualizacji prognoz zapotrzebowania na energię, uwzględniając, między innymi, zmieniające się dynamicznie uwarunkowania makroekonomiczne. Im bliższy horyzont czasowy tym prognozy są bardziej precyzyjne. Nasze ostatnie prognozy zakładają, że maksymalne zapotrzebowanie na moc w styczniu 2014 roku powinno się zmieścić w pułapie 26 400 MW, zaś w grudniu 26 800 MW. 

Więcej...

08/2012 Komentarze (0)

Otwarcie o wiatrakach

14-05-2012

Przeciwnicy „wolnej amerykanki" w budowie farm wiatrowych w Polsce wystosowali list otwarty do wicepremiera Pawlaka, wzywający wiceszefa rządu do podjęcia prac legislacyjnych, które w jasny i bezdyskusyjny sposób określiłyby warunki, jakim winny odpowiadać projektowane farmy wiatrowe.  

Więcej...

05/2012 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: