Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Według tagu | energia elektryczna (96)

2015 rok w energetyce

06-06-2016

Z trudem przychodzi nam przyjąć to do wiadomości, ale na naszych oczach węgiel zaczyna tracić na znaczeniu jako pierwszorzędne paliwo w gospodarce światowej. Jak wynika z opublikowanego już po raz 65. „BP Statistical Reviev of World Energy 2016" rok 2015 był drugim z rzędu rokiem, gdy globalne wydobycie tego nośnika energii spadło. Tym razem aż o 4 proc. w stosunku do roku poprzedniego i wyniosło łącznie 7 861,1 mln ton. Światowa tabela producentów węgla świeci na czerwono minusami spadków. Na palcach tylko jednej ręki można policzyć kraje, gdzie odnotowano wzrosty. To Indie (4,7 proc.), Federacja Rosyjska (4,5 proc.), Serbia (27,7 proc.), Bułgaria (14,7 proc.), Rumunia (8,4 proc.) i - dla dokładności - Korea Płd. (0,9 proc.). Tę ostatnią przy całkowitym własnym wydobyciu na poziomie 1,8 mln ton rocznie można by w zasadzie bez wielkiego błędu pominąć. Wzrosty na Bałkanach można tłumaczyć odbudową potencjału wydobywczego po drastycznych spadkach w dwóch poprzednich latach.

Federacja Rosyjska nie cieszyłaby się taką dynamiką gdyby nie wzrost eksportu do Polski, z którym politycy kolejnych ekip rządzących nie potrafili sobie jakoś poradzić. Tak więc jedynym prawdziwym beneficjentem w tym wąskim polu wzrostów są Indie z wydobyciem na poziomie 677,5 mln ton odpowiadające za 7,4 proc. światowej produkcji. Spadek wydobycia odnotowały także Chiny, które odpowiadają za prawie połowę światowej produkcji - jak niektórzy to nazywają jeszcze - „czarnego złota". W 2015 roku Chiny wydobyły łącznie 3 747 mln ton czyli o 197,3 mln ton mniej niż w rekordowym jeszcze roku 2013.

Więcej...

06/2016 Komentarze (0)

Polakom odebrano taryfy gwarantowane

01-06-2016

Opublikowany został poselski projekt zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Prace nad nowelizacją trwały w Ministerstwie Energii od kilku miesięcy. Projekt zakłada wprowadzenie niekorzystnych dla obywateli zmian w systemie wsparcia wytwarzania energii z OZE. Zgodnie z nowelizacją, właściciele najmniejszych przydomowych elektrowni mają zostać pozbawieni taryf gwarantowanych. W uzasadnieniu do projektu pojawiła się niezgodna z prawdą informacja, że organizacje ekologiczne popierają projekt.

Ruch “Więcej niż energia” działający na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce jednoznacznie krytykuje proponowane w projekcie nowelizacji ustawy o OZE rozwiązania, o czym wielokrotnie informował sam resort energii. Tymczasem w uzasadnieniu do projektu nowelizacji znalazła się informacja, że przepisy zyskały aprobatę środowisk związanych ze środowiskiem prosumenckim, w tym organizacji WWF, Polskiej Zielonej Sieci, Greenpeace, ClientEarth oraz zainicjowanego wspólnie przez te organizacje ruchu “Więcej niż energia”.

To nieprawda, że organizacje działające w ruchu “Więcej niż energia” popierają projekt – powiedział Tobiasz Adamczewski z WWF Polska. Złożone przez nas propozycje poprawek do nowelizacji ustawy o OZE oraz stanowisko przedstawiane podczas spotkań z Ministerstwem Energii jednoznacznie wskazywały na to, że nie ma z naszej strony akceptacji dla rozwiązań, które eliminują taryfy gwarantowane. To oburzające, że resort chce wprowadzić przepisy niekorzystne dla obywateli i niezgodnie z prawdą przypisuje organizacjom społecznym poparcie dla nich - dodał Adamczewski.

Więcej...

06/2016 Komentarze (0)

Energetyczne perspektywy

29-09-2015

Aktualny stan bezpieczeństwa energetycznego w poszczególnych sektorach polskiej energetyki jest mocno zróżnicowany. W elektroenergetyce oraz ciepłownictwie, które oparte są na własnych zasobach węgla kamiennego i brunatnego, Polska jest samowystarczalna. W sektorze gazu oraz paliw płynnych, w znacznej mierze uzależniona jest od importu. W oparciu o bilanse paliwowo-energetyczne, konieczne jest wypracowanie wieloletniej strategii energetycznej dla Polski, która uwzględni rosnące potrzeby odbiorców indywidualnych oraz przemysłowych, a jednocześnie zapewni bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego od kilku lat podejmowane są próby określenia nowej strategii energetycznej, która z jednej strony uwzględniałaby potrzeby odbiorców, a z drugiej odpowiadałaby na wyzwania stawiane przez Unię Europejską z punktu widzenia ochrony środowiska. Z punktu widzenia Polski, taka strategia powinna w znacznym stopniu zapewniać dużą samowystarczalność.

Możliwa do zrealizowania strategia energetyczna powinna uwzględniać nasze zasoby naturalne, których głównym źródłem jest węgiel. Oczywiście, wykorzystanie tego paliwa powinno być oparte o czyste i wysokosprawne technologie. Możliwe jest także zwiększenie wydobycia gazu z zasobów krajowych, w tym być może z ciągle słabo rozpoznanych złóż gazu łupkowego. Ogromne znaczenie będzie miało także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza wiatrowych i opartych na przetwarzaniu biomasy, a prawdopodobnie mniejsze znaczenie będzie miała fotowoltaika. Jest to tym bardziej istotne, że zwiększony udział energii odnawialnych w bilansie energetycznym państw członkowskich popiera Unia Europejska. W wielu opracowaniach rozważa się także budowę elektrowni jądrowych.

Więcej...

09/2015 Komentarze (0)

Wojny o energię i z powodu energii

10-09-2015

Wojny są złożonym zjawiskiem społeczno-politycznym i jako takie nigdy nie zależą od indywidualnej woli najpotężniejszego nawet władcy. Z reguły mają one wiele różnorakich przyczyn natury ekonomicznej, politycznej, społecznej czy nawet psychologicznej. Analizy historii wojen wykazują, iż stosunkowo najczęstszą 

ich przyczyną były kwestie ekonomiczne, szczególnie zaś te, które wiązały się 
z dostępem do deficytowych, na danym poziomie rozwoju cywilizacyjnego, dóbr, 
w tym między innymi złóż surowców naturalnych, takich jak złoto, kamienie szlachetne czy rudy żelaza. Jeszcze w XX wieku złoto, miedź, oraz diamenty przyczyniły się do wybuchu niejednej wojny w Afryce i Azji. W chwili obecnej, w drugiej dekadzie XXI wieku, gdy dalszy rozwój ekonomiczny państw świata, ich bezpieczeństwo oraz poziom życia obywateli zależne są od stałych dostaw względnie taniej energii, deficytowym towarem stają się surowce energetyczne, przede wszystkim zaś zajmująca pierwsze miejsce w bilansie energetycznym świata ropa naftowa. Dlatego też z dużym prawdopodobieństwem można założyć, iż większość konfliktów związanych z kształtującym się obecnie nowym ładem międzynarodowym dotyczyć będzie właśnie dostępu do surowców energetycznych, głównie ropy naftowej. Wskazywać na to może chociażby analiza ważniejszych konfliktów zbrojnych, do jakich doszło tuż przed i po zakończeniu „zimnej wojny". Interesującym może być przy tym fakt, iż niektóre z nich wybuchały w krajach tranzytowych, przez które wiodą szlaki i rurociągi łączące kraje wydobycia z odbiorcami.

Już podczas II wojny światowej, część operacji wojennych planowana była właśnie pod kątem opanowania rejonów bogatych w surowce energetyczne.

Więcej...

09/2015 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: