Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Według tagu | energia elektryczna (96)

Audyt energetyczny w gospodarstwie rolnym

04-02-2015

Ceny energii elektrycznej przyczyniają się do wzrostu kosztów produkcji rolnej i kosztów życia na obszarach wiejskich. Dlatego coraz więcej osób prowadzących gospodarstwo rolne decyduje się na wprowadzenie rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia efektywności energetycznej.

Gospodarstwa rolne zużywają energię w dwóch obszarach: na cele bytowe, np. oświetlenie, ogrzanie pomieszczeń mieszkalnych, zasilanie urządzeń RTV i AGD oraz na cele rolnicze, np. ogrzanie chlewni, czy szklarni, zasilenie maszyn rolniczych.

Jak wygląda audyt energetyczny?

Sam proces opiera się na kilku etapach, podczas których bada się wiele aspektów struktury energetycznej gospodarstwa rolnego. Analizuje on dokładnie właściwości cieplne budynków i tworzy charakterystykę energetyczną zabudowań, przede wszystkim jednak bada zużycie energii w gospodarstwie. Na podstawie wyników audytu, ekspert planuje odpowiednie modernizacje i przedstawia konkretne rozwiązania. Jeśli zdecydujemy się na nową ofertę lub dokonanie dodatkowych inwestycji, np. budowę biogazowni, możemy liczyć na symulacje, które pokażą zwrot inwestycji w zakładanym czasie, jak również jej koszt.

Czas trwania audytu zależy nie tylko od wielkości gospodarstwa, lecz także od stosowanych urządzeń, procesów i założeń przyjętych przez klienta składającego zamówienie na audyt - tłumaczy Marcin Bukacz, ekspert Energii dla Firm.

Więcej...

02/2015 Komentarze (0)

Prawo a produkcja energii w Polsce

22-12-2014

Od wielu lat temat związany z przyszłością energetyki stanowi jeden z najważniejszych problemów zarówno w polityce krajowej, jak i światowej. Jest to związane z odpowiedzialnością sektora energetycznego za zmiany klimatyczne na Ziemi, ale także z troską zapewnienia wystarczających ilości energii w najbliższych latach.

Polityka klimatyczno-energetyczna UE wywiera ogromny wpływ na rozwój polskiej energetyki w perspektywie do 2020, 2030 i 2050 r. Dotyczy to zarówno energetyki konwencjonalnej, energetyki odnawialnej (OZE) i energetyki jądrowej. Realizacja założeń Pakietu Energetycznego 3x20 oraz EU ETS (Europejski System Handlu Emisjami) wiąże się z koniecznością poniesienia przez energetykę ogromnych nakładów inwestycyjnych w dziedzinie modernizacji źródeł energetyki konwencjonalnej, w szczególności zaangażowania w technologie niskoemisyjne, budowy energetyki jądrowej, promocji odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności przemian energetycznych. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia spełnienia ostrych wymogów emisyjnych nowej Dyrektywy IED, a także poprawy efektywności energetycznej.

Najnowsze założenia polityki klimatycznej ujęte w mapie drogowej 2050 sprawią że sektor energetyczny stanie przed wielkim wyzwaniem. Propozycja redukcji emisji w sektorze energetycznym o 99% praktycznie wykluczy węgiel z gospodarki energetycznej.

Dyrektywa o emisjach przemysłowych (IED), która zastąpi w 2016 r. dotychczasową dyrektywę IPPC oraz dyrektywę LPC i wprowadza restrykcyjne standardy emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów, ze szczególnym naciskiem na źródła opalane węglem. W zależności od wielkości i rodzaju źródeł dyrektywa obniża pułapy emisji SO2, NOx oraz pyłów. 

Więcej...

12/2014 Komentarze (0)

Brudna trzydziestka?

23-10-2014

Jedni mówią „brudna trzydziestka" - inni lista największych producentów energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Ani jedni, ani drudzy nie negują konieczności obecności energii elektrycznej w życiu ludzi XXI wieku. Nikt nie chce tego głośno powiedzieć, choć wszyscy o tym wiedzą, że współczesny człowiek, zwłaszcza w Europie jest od niej po prostu uzależniony. Jak narkoman od narkotyków. Tyle tylko, że narkomana można odtruć i wyciągnąć z nałogu. A od prądu - mówiąc trywialnie - nie uwolnimy się już nigdy. Bardzo chętnie mówimy o elektrycznych samochodach czy autobusach, że są bezemisyjne, ale to nie prawda. Cudów nie ma. Zwłaszcza w technice. Są tak emisyjne - jak emisyjna jest elektrownia, która dostarcza energię elektryczną wykorzystywana do ich napędu. Lewa strona równania musi równać się prawej stronie. Jeśli ktoś to neguje - jest nieukiem, albo hochsztaplerem.

Poza energetyką jądrową i hydroenergetyką nie ma bezemisyjnych zawodowych źródeł energii dużej mocy, działających na masową skalę, po przystępnych kosztach. Ekolodzy zwłaszcza w Niemczech negują prawo obywatelstwa energetyki jądrowej, zaś hydroenergetyka działająca na wielka skalę podobnie jak górnictwo węgla brunatnego ingeruje w środowisko. I tak źle - i tak niedobrze. Najnowszy raport Europe's Dirty 30 firmowany przez WWF i Climate Action Network, a wykonany za pieniądze Unii Europejskiej jest interesujący i pouczający. Jego autorzy pokazują wszak, że Niemcy i Wielka Brytania oficjalnie lansują walkę o czysty klimat i energetykę odnawialną, a z drugiej strony nie rezygnują z węgla. Ale dzięki taniej energetyce węglowej, którą można obkładać rozmaitymi kontrybucjami są pieniądze na dofinansowanie tzw. odnawialnych źródeł energii. W dniu, w którym na starym kontynencie zamknięta zostanie ostatnia klasyczna elektrownia, cała piramida dopłat i subwencji runie.

Więcej...

10/2014 Komentarze (0)

Energia pierwszego kwartału

17-05-2013

  • Łączny obrót energią elektryczną ze wszystkich transakcji w pierwszym kwartale 2013r. wyniósł 35,519 TWh - wzrost o 165 proc r/r, co stanowi szacunkowo 85,42 proc. jej łącznego zużycia.
  • Z kolei w marcu br. całkowity wolumen obrotu na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej osiągnął wartość 12,496 TWh - wzrost o 96,16 proc. r/r. i stanowi szacunkowo 89,30 proc. jej łącznego zużycia w tym okresie.

Wolumen obrotu na Rynku Praw Majątkowych w pierwszym kwartale br. wyniósł 23,699 TWh - wzrost o 31 proc r/r.Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na RPM w marcu 2013 r. wyniósł 5,055 TWh, był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 66,91 proc. (15,278 TWh w lutym 2013). W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku wolumen obrotu na RPM spadł o ok. 3 proc. (5,214 TWh w marcu 2012).

 

W marcu 2013 roku średnie dziennie zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniosło 475 309 MWh. Średni dzienny wolumen zakontraktowanej energii na TGE z dostawą przypadającą w marcu 2013 wynióśł 277 162 MWh i był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 4,56 proc. (290 400 MWh w lutym 2013) przy minimum 222 238 MWh i maksimum 315 143 MWh.

Więcej...

05/2013 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: