Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Według tagu | energia jądrowa (43)

Problematyka energetyki jądrowej w mediach popularnonaukowych

05-06-2014

W 2011 r. polski Parlament przyjął pakiet ustaw umożliwiających rozwój energetyki jądrowej. Ustawodawcy zakładali, że racjonalna, bezpieczna i społecznie akceptowalna gospodarka w tym zakresie jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania energetyki jądrowej. W przyjętym 28 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów Programie Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) wskazano, iż ważnym elementem dla tworzenia i funkcjonowania energetyki jądrowej jest komunikacja społeczna, w tym działania informacyjne i edukacyjne. Program zwraca uwagę na zasadność prowadzenia bezpośredniego dialogu i konsultacji z obywatelami oraz organizacjami społecznymi. Zdaniem autorów takie inicjatywy zwiększają zaangażowanie społeczne w proces wdrażania projektu jądrowego i wzmacniają poczucie podmiotowości interesariuszy.

Z naszej perspektywy poza wymiarem politycznym, ekonomicznym i technologicznym wymiar społeczny będzie ważnym parametrem wpływającym na powodzenie rządowego programu. Poziom wiedzy o energetyce jądrowej, promieniowaniu jonizującym i fizyce jądrowej jest w Polsce bardzo niski. Energia jądrowa uważana jest za najbardziej kontrowersyjne źródło energii. Sondaże Eurobarometru Komisji Europejskiej na temat polityki energetycznej i polityki jądrowej pokazują, że Europejczycy w większości nie uważają się za wystarczająco dobrze poinformowanych, aby wyrobić sobie zdanie o zagrożeniach i korzyściach związanych z energią jądrową. Sondaż z 2010 r. Europejczycy i bezpieczeństwo jądrowe wskazuje telewizję (72%), prasę (40%) i Internet (27%)  jako główne źródła informacji o tematyce nuklearnej. Ponadto raport OECD z 2008 r. podejmujący problematykę społecznego odbioru nauki i technologii wskazuje na coraz bardziej krytyczny odbiór wyników badań naukowych i rozwoju techniki (technologii) przez społeczeństwo, zwłaszcza w obszarach związanych z dużym potencjalnym ryzykiem  rodzącym wątpliwości  etyczne

Więcej...

06/2014 Komentarze (0)

Polska energia jądrowa najwcześniej za 20 lat...

24-05-2013

Z mec. Jarosławem Chałasem rozmawia Marcin Hołota

Jeśli przyjrzeć się tempu prac nad budową elektrowni jądrowych, to można uznać, że w perspektywie 20 lat nie będziemy raczej generować energii atomowej w Polsce. Gdyby istniała możliwość jej zakupu przez połączenie transgraniczne z Rosji, to bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju mogłoby się poprawić - mówi mec. Jarosław Chałas, który poprowadzi sesję poświęconą energetyce podczas V Baltic Business Forum w Świnoujściu.

 

- Jak powinien wyglądać optymalny mix energetyczny dla Polski w perspektywie 20-40 lat?

- Nie ma jednej odpowiedzi. Zwiększająca się liczba odnawialnych źródeł energii powoduje konieczność inwestycji właśnie w tym sektorze rynku. Gdyby był to polski gaz łupkowy, byłoby to optymalne. Mając na uwadze fakt, że nie ma naukowej jasności, co do szkodliwości CO2, należy założyć również istnienie źródeł opartych o najlepszą dostępną technologię węglową. Dodatkowo produkcja krajowa powinna być wsparta połączeniami transgranicznymi z Litwą, obwodem kaliningradzkim oraz Ukrainą.

- Podczas gdy w Polsce i republikach nadbałtyckich wciąż trwają dyskusje o elektrowni atomowej, Rosjanie szybko budują swoją elektrownię pod Kaliningradem. Powinniśmy zarzucić pomysł budowy własnej siłowni jądrowych i skupić się na zagwarantowaniu sobie importu prądu z Rosji?


Więcej...

05/2013 Komentarze (0)

Niebezpieczne atomowe podziemie

08-02-2013

Kolejny argument dla przeciwników energetyki atomowej - przemyt materiałów radioaktywnych wymyka się spod kontroli państw. Interpol, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej i Światowa Organizacja Celna szacują, że zaledwie ok. 10% przemycanych materiałów jest przechwytywanych.

 Wiele do życzenia pozostawia sprzęt pomagający wykrywać materiały rozszczepialne, który często jest zużyty i przez to nieskuteczny. Od 1993 r. zgłoszono niemal 2000 przypadków przemytu.

Do wyprodukowania bomby wystarczy kilka kilogramów uranu lub plutonu. Na świecie dziś znajduje się ponad 3 tys. ton tych materiałów, większość z nich to efekt wyścigu zbrojeń i rozpadu ZSRR.

Największe zasoby posiada Rosja (ok. 950 ton wzbogaconego uranu).

W Tadżykistanie i Uzbekistanie znajduje się ponad 100 milionów ton uranu. Z tych krajów najczęściej przemyca się materiały. Jednym z miejsc docelowych jest Iran, ale adresatem często jest też Europa Zachodnia.

43% zgromadzonych na świecie materiałów nuklearnych to materiały wysokiego zagrożenia mogące posłużyć do produkcji broni jądrowej.

Więcej...

02/2013 Komentarze (0)

Elektrownie jądrowe w Niemczech: Czym je zastąpić?

23-11-2012

W czerwcu 2011 roku rząd Angeli Merkel podjął decyzję o wycofaniu się Niemiec z użytkowania energii jądrowej do 2022 roku. Rząd federalny musi w tym czasie zapełnić lukę powstałą w bilansie energetycznym, zarówno pod względem potencjału produkcji, jak i dystrybucji energii z innych źródeł. Musi także utrzymać poziom cen energii, korzystając przy tym z czystych, ale droższych ze względu na cele redukcji emisji, źródeł.

Decyzja Niemiec z 2011 r. oznaczała natychmiastowe wyłączenie ośmiu najstarszych bloków jądrowych i skrócenie czasu eksploatacji pozostałych dziewięciu. U naszego zachodniego sąsiada pracuje obecnie 9 reaktorów o mocy ponad 12 GWe. Moc wszystkich 17 pracujących tam do 2011 r. elektrowni wynosiła 20,4 GWe. Nominalnie stanowiło to 15-procentowy udział w rocznej produkcji energii elektrycznej w Niemczech, ale w ostatnim czasie elektrownie jądrowe zapewniały nawet jedną czwartą dostaw energii elektrycznej (wg IEA, 133 TWh w 2010 r. i 135 TWh w 2009, co stanowiło 23% wyprodukowanej energii). Była to zarazem najtańsza produkowana w Niemczech energia. Według szacunków OECD z 2010 r., koszt 1 kWh z elektrowni jądrowych wynosił 5 centów. Dla porównania, 1 kWh wyprodukowana w elektrowni węglowej kosztowała od 7 do 7,9 centów, od 6,8 do 8,5 w elektrowni węglowej z technologią wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), 8,5 w elektrowni gazowo-parowej opalanej gazem ziemnym (CCGT) i 10,6 w elektrowni wiatrowej na lądzie.

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Reklama

Współpracujemy z: