Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Według tagu | energia jądrowa (45)

Życie silniejsze od strachu (przed promieniowaniem)!

15-05-2015

Kto chce zwalczyć nową inicjatywę, nowy rodzaj pożywienia czy nowe źródło energii wie, że najlepszą bronią jest straszenie ludzi.

Tak było przy zwalczaniu pierwszych parowozów, samochodów, ba, nawet przy zwalczeniu kanalizacji miejskiej jako dzieła „szarlataneryi w celu wytępienia ludności słowiańskiej nad Wisłą". Po strach, jako swą najskuteczniejszą broń, sięgnęli też przeciwnicy energetyki jądrowej twierdząc, że tereny skażone przez awarie reaktorów w Czarnobylu i Fukushimie pozostaną martwe przez setki i tysiące lat. Słowo Hiroszima stało się synonimem kompletnego zniszczenia o niewyobrażalnej liczbie zachorowań na raka wskutek promieniowania. Nawet  normalnie pracujące elektrownie jądrowe miały zdaniem przeciwników powodować zachorowania na raka i białaczkę, szczególnie białaczkę dziecięcą, bo przecież najbardziej martwimy się o zdrowie naszych dzieci.

Przez wiele lat te metody zastraszania ludzi przynosiły rezultaty. Przepisy ochrony przed promieniowaniem oparto na hipotezie, że każda dawka promieniowania, nawet najmniejsza,  może zwiększać prawdopodobieństwo zachorowani na raka i negatywne skutki dziedziczne. W technice reaktorowej wprowadzono zasadę takiego projektowania reaktorów, by narażenie na promieniowanie było jak najmniejsze, a na poziomie decyzji polityczno-gospodarczych uniemożliwiono zaliczenie energii jądrowej do „czystych" źródeł energii obok wiatru i słońca, mimo, że rozszczepienia uranu nie powodują emisji zanieczyszczeń powietrza w postaci dwutlenku siarki i tlenków azotu, ciężkich metali i pyłów, ani oczywiście nie dają emisji CO2. Ale lata mijają, życie idzie naprzód i ludzkość przekonuje się, że szerzone dawniej obawy są mocno przesadzone.

Więcej...

05/2015 Komentarze (0)

Plany polskiej energetyki jądrowej a niemiecka Energiewende

30-03-2015

W drugiej dekadzie XXI w. koncepcję Energiewende (niemieckiej polityki energetycznej) można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: polityczno-ideologicznej oraz społeczno-ekonomicznej oraz trzech wymiarach: narodowym, regionalnym i globalnym. Zarówno płaszczyzny, jak i wymiary mogą się zazębiać, kreśląc zarys umownego „quasi-algorytmu" opartego na zasadzie strategicznego „wielokrążka", którego realizacja może przyczynić się do wzmocnienia pozycji RFN w skali regionalnej, jak i światowej.

 

Odwołując się do założeń realizmu Energiewende można najogólniej zdefiniować jako zbiór powiązanych ze sobą koncepcji będących pewnego rodzaju wyborem politycznym determinującym rozwój określonych sektorów gospodarki („quasi-algorytmem"), który w głównej mierze ma za zadanie: uniezależnić RFN od obciążającego gospodarkę niemiecką importu surowców węglowodorowych, stworzyć nowe miejsca pracy w RFN, nadać impuls ekonomiczny gospodarce, wymuszając za pomocą instrumentów prawnych i odpowiedniej stymulacji podatkowej zwiększenie popytu, a tym samym doprowadzić do wzrostu wypływów budżetowych RFN (popytowy model rozwoju Keynesa stworzony za pomocą ideologii „odsprzedanej" w pozytywnej i akceptowalnej formie społeczeństwu niemieckiemu). Koncepcja ta zakłada bowiem zwiększenie wpływów do budżetu za pomocą pośrednich podatków wynikających ze zwiększonego poziomu konsumpcji społeczeństwa niemieckiego dążącego do uzyskania optymalnego poziomu efektywności gospodarstw domowych i przemysłu. Tym samym RFN ma szansę uniknąć „morderczej" spirali zadłużenia, która w obliczu zapaści demograficznej mogłaby doprowadzić do trudnych do przewidzenia konsekwencji na skalę europejską.

Więcej...

03/2015 Komentarze (0)

Problematyka energetyki jądrowej w mediach popularnonaukowych

05-06-2014

W 2011 r. polski Parlament przyjął pakiet ustaw umożliwiających rozwój energetyki jądrowej. Ustawodawcy zakładali, że racjonalna, bezpieczna i społecznie akceptowalna gospodarka w tym zakresie jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania energetyki jądrowej. W przyjętym 28 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów Programie Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) wskazano, iż ważnym elementem dla tworzenia i funkcjonowania energetyki jądrowej jest komunikacja społeczna, w tym działania informacyjne i edukacyjne. Program zwraca uwagę na zasadność prowadzenia bezpośredniego dialogu i konsultacji z obywatelami oraz organizacjami społecznymi. Zdaniem autorów takie inicjatywy zwiększają zaangażowanie społeczne w proces wdrażania projektu jądrowego i wzmacniają poczucie podmiotowości interesariuszy.

Z naszej perspektywy poza wymiarem politycznym, ekonomicznym i technologicznym wymiar społeczny będzie ważnym parametrem wpływającym na powodzenie rządowego programu. Poziom wiedzy o energetyce jądrowej, promieniowaniu jonizującym i fizyce jądrowej jest w Polsce bardzo niski. Energia jądrowa uważana jest za najbardziej kontrowersyjne źródło energii. Sondaże Eurobarometru Komisji Europejskiej na temat polityki energetycznej i polityki jądrowej pokazują, że Europejczycy w większości nie uważają się za wystarczająco dobrze poinformowanych, aby wyrobić sobie zdanie o zagrożeniach i korzyściach związanych z energią jądrową. Sondaż z 2010 r. Europejczycy i bezpieczeństwo jądrowe wskazuje telewizję (72%), prasę (40%) i Internet (27%)  jako główne źródła informacji o tematyce nuklearnej. Ponadto raport OECD z 2008 r. podejmujący problematykę społecznego odbioru nauki i technologii wskazuje na coraz bardziej krytyczny odbiór wyników badań naukowych i rozwoju techniki (technologii) przez społeczeństwo, zwłaszcza w obszarach związanych z dużym potencjalnym ryzykiem  rodzącym wątpliwości  etyczne

Więcej...

06/2014 Komentarze (0)

Polska energia jądrowa najwcześniej za 20 lat...

24-05-2013

Z mec. Jarosławem Chałasem rozmawia Marcin Hołota

Jeśli przyjrzeć się tempu prac nad budową elektrowni jądrowych, to można uznać, że w perspektywie 20 lat nie będziemy raczej generować energii atomowej w Polsce. Gdyby istniała możliwość jej zakupu przez połączenie transgraniczne z Rosji, to bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju mogłoby się poprawić - mówi mec. Jarosław Chałas, który poprowadzi sesję poświęconą energetyce podczas V Baltic Business Forum w Świnoujściu.

 

- Jak powinien wyglądać optymalny mix energetyczny dla Polski w perspektywie 20-40 lat?

- Nie ma jednej odpowiedzi. Zwiększająca się liczba odnawialnych źródeł energii powoduje konieczność inwestycji właśnie w tym sektorze rynku. Gdyby był to polski gaz łupkowy, byłoby to optymalne. Mając na uwadze fakt, że nie ma naukowej jasności, co do szkodliwości CO2, należy założyć również istnienie źródeł opartych o najlepszą dostępną technologię węglową. Dodatkowo produkcja krajowa powinna być wsparta połączeniami transgranicznymi z Litwą, obwodem kaliningradzkim oraz Ukrainą.

- Podczas gdy w Polsce i republikach nadbałtyckich wciąż trwają dyskusje o elektrowni atomowej, Rosjanie szybko budują swoją elektrownię pod Kaliningradem. Powinniśmy zarzucić pomysł budowy własnej siłowni jądrowych i skupić się na zagwarantowaniu sobie importu prądu z Rosji?


Więcej...

05/2013 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: