Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Według tagu | Gaz (103)

Terminal LNG w Świnoujściu

11-07-2014

Zgodnie z raportem przedstawianym przez generalnego realizatora inwestycji, tj. konsorcjum na czele z włoską firmą Saipem, stan zaawansowania inwestycji w terminal LNG w Świnoujściu przekroczył w maju br. 89,5 proc. Utrzymany jest trend narastający - zaawansowanie inwestycji w kwietniu br. wyniosło 87,6 proc.; w marcu br. 85,5 proc.; w lutym br. 83,1 proc., w styczniu br. 80,80 proc.). Od początku roku średni miesięczny wzrost zaawansowania inwestycji wynosił powyżej 2 punktów procentowych.

Utrzymana jest zwiększona siła robocza na placu budowy. W strategicznych obszarach inwestycji prowadzona jest praca w wymiarze dwu lub trzyzmianowym przy odpowiedniej alokacji pracowników. Aktualnie na placu budowy pracuje ponad 1500 osób dziennie - liczba ta jest ponad trzykrotnie wyższa niż w tym samym okresie roku 2012 (dla porównania, w 20 tygodniu 2014 r. na placu budowy pracowało 1531 osób; w 20 tygodniu 2013 r. - 1058 osób; a w 20 tygodniu 2012 r. - 410 osób, co wynikało bezpośrednio z kryzysu branży budowlanej).

Wykonawca prowadzi prace we wszystkich obszarach terminalu, równolegle w części morskiej i lądowej. Za najbardziej istotne wydarzenia na placu budowy w ostatnim okresie należy uznać:
- zakończenie montażu wewnętrznych zbiorników LNG, w których magazynowany będzie skroplony gaz ziemny; wykonanie montażu kolumn nalewczych w zbiornikach, którymi LNG będzie wtłaczane do zbiorników; zamontowanie suwnic na dachach obu zbiorników, które umożliwią montaż pozostałych elementów i urządzeń; obecnie kontynuowana jest budowa dna zbiorników i prefabrykacja orurowania zbiorników (wewnętrznego i zewnętrznego)

Więcej...

07/2014 Komentarze (0)

Gazociąg Świnoujście-Szczecin z pozwoleniem

30-06-2014

Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia relacji Świnoujście-Szczecin.

Gazociąg Świnoujście-Szczecin stanowi jeden z ważniejszych elementów krajowego systemu przesyłowego gazu. Ukończona inwestycja jest bezpośrednio związana z powstającym terminalem regazyfikacyjnym gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu. Gazociąg połączy terminal LNG z polską siecią przesyłową gazu w rejonie Goleniowa.

Gazociąg o długości około 80 kilometrów, średnicy 800 mm i ciśnieniu roboczym 8,4 MPa, przebiega przez teren województwa zachodniopomorskiego - miasta Świnoujście oraz gmin: Międzyzdroje, Wolin, Stepnica oraz Goleniów.

Inwestycja GAZ-SYSTEM S.A. realizowana była w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Ukończony gazociąg stanowi również element rozwoju transgranicznej infrastruktury przesyłowej w rejonie Morza Bałtyckiego (Baltic Interconnection).

Wartość wydatków związanych z budową gazociągu wyniosła około 245 mln złotych, z czego przewidywane dofinansowanie to maksymalnie 50% wydatków kwalifikowalnych, pochodzące z unijnego programu „European Energy Programme for Recovery" (EEPR). W ramach programu realizowane są projekty podnoszące bezpieczeństwo energetyczne krajów członkowskich UE poprzez realizację transgranicznych inwestycji.

Więcej...

06/2014 Komentarze (0)

W Polsce spada liczba stacji tankowania CNG

02-02-2014

Obawiam się, że jeśli nawet za 5 lat zlikwidujemy w Krakowie ostatni piec węglowy - to i tak nie zlikwidujemy smogu. Może się okazać, że pieców już nie będzie, a smog pozostanie. Tak podpowiada mi moja inżynierska intuicja - mówi dr inż. Marek Rudkowski, prekursor i guru napędów gazowych w Polsce. Dlatego, że spora część zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego pochodzi jednak ze spalin samochodowych. Jednym ze sposobów minimalizacji tego zjawiska jest zamiana paliwa: benzyny bądź oleju napędowego na sprężony gaz ziemny. To paliwo szczególnie predystynowane do pojazdów, z których korzystają wszystkie służby miejskie. Różnego rodzaju pogotowia, śmieciarki, radiowozy straży miejskiej czy wreszcie autobusy miejskie, a nawet taksówki. Tą drogą podążają wszystkie wysokorozwinięte państwa europejskie.

Europejskim liderem w wykorzystaniu CNG są Włochy dysponujące około 750 tys. pojazdów i ponad 900 stacjami tankowania, z czego 160 oferuje gaz z domieszką biometanu (od 10 do nawet 100 proc.). Włosi też mają najdłuższą, bo sięgająca aż czasów przedwojennych (kiedy to na nizinie Padu odkryto złoża gazu ziemnego) tradycję tego rodzaju napędów. W czasie II wojny światowej z powodzeniem sprężony gaz ziemny stosowano tam nie tylko do napędu samochodów i autobusów, ale także zastosowano do pojazdów szynowych. Niemcy drugi pod względem ilości pojazdów napędzanych CNG - kraj UE, dysponują zaledwie niecałym 100 tys. pojazdów, ale ma za to więcej od Włochów stacji tankowania.

Więcej...

02/2014 Komentarze (0)

Rynek gazu i ciepła

15-11-2013

Prezentujemy fragment publikacji autorstwa Bożeny Matusiak pt. „Modele biznesowe na nowym, zintegrowanym rynku energii" wydanej w tym roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Idea Smart Grid - inteligentnych sieci na rynku energii elektrycznej spowodowała lawinowe zainteresowanie możliwościami, jakie oferują one nowoczesnym sieciom energetycznym i zmieniła całkowicie sposób myślenia o korzyściach płynących z zastosowania nowoczesnych technologii ICT [Gas Forum 2011]. Jednakże spodziewane korzyści, wynikające z możliwości jakie daje np. inteligentny licznik są szacowane na dużo więcej - zarówno dla samego dostawcy, jak i klienta czy dla spółek obrotu. Rozważa się podobne podejście i zastosowanie tych samych mechanizmów również w gazownictwie czy w ciepłownictwie.

Idea Gas Smart Grid (GSG) jest komplementarna w stosunku do SG w elektroenergetyce [Dzirba, Zajdler i inni 2011; Syroka 2010; Przemiany Gaz 2011; Roadmap 2013; Szkutnik 2012; www.piio.pl].

GSG ma być dynamicznym podsystemem rynku energii (siecią gazową) o zmiennej topologii, wyposażonym w systemy opomiarowania i sterowania, zintegrowanym z systemami teleinformatycznymi, które umożliwiają optymalizację jego pracy w czasie rzeczywistym oraz spełnianie - obok podstawowych - funkcji dodatkowych, polegających na łatwym dołączaniu/odłączaniu nowych źródeł gazu, w tym innego niż standardowy gaz ziemny, dwukierunkowy przepływ gazu, magazynowanie gazu, który nie musi być natychmiastowo wykorzystany.

Więcej...

11/2013 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: