Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Według tagu | Gaz (102)

Gdyby tak jeszcze terminal był gotowy...

01-03-2015

87 proc. Polaków znających inwestycję terminal LNG w Świnoujściu w pełni ją akceptuje - wynika z badania TNS Polska. Nie stało by się tak, gdyby nie działania edukacyjne inwestora terminalu, spółki Polskie LNG, choć pewno lepiej by było, gdyby inwestor - zamiast na edukacji - skupił się na dokończeniu terminalu.

W Świnoujściu powstaje jedna z najważniejszych inwestycji w Polsce - terminal do odbioru skroplonego LNG (ang. Liquified Natural Gas). Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego w Polsce oraz w naszym regionie Europy, który zaopatrywany jest w surowiec pochodzący głównie z jednego kierunku. Terminal w Świnoujściu będzie mógł odebrać ilość gazu równą jednej trzeciej krajowego zużycia, a gdy jego możliwości zwiększą się z 5 do 7,5 mld m sześciennych rocznie - prawie połowę. I to z dowolnego kierunku na świecie. Polska zdecydowała się na budowę terminalu LNG w Świnoujściu głównie ze względów strategicznych - dzięki tej inwestycji zostaną zdywersyfikowane dostawy gazu dla gospodarki narodowej. Polska będzie mogła rozwijać na wielką skalę energetykę opartą na gazie, modernizować przemysł chemiczny i nawozowy, rozbudowywać transport wykorzystujący paliwowe atuty LNG. 

Wydawać by się mogło, że tak duża inwestycja broni się sama. Tymczasem wiedza o terminalu była z początku niewystarczająca - głównie z tego powodu, że ta technologia w Polsce praktycznie nie występowała. Znaliśmy LPG, CNG, ale LNG... A LNG to nic innego jak gaz ziemny, który pod wpływem ujemnych temperatur (-162 st. C) zostaje skroplony, dzięki czemu staje się ekonomiczny w transporcie. W terminalu LNG jest regazyfikowany i przybierając znów postać lotną, gaz wtłaczany jest do sieci.

Więcej...

03/2015 Komentarze (0)

„Przyjaźń” do wynajęcia

17-12-2014

Mimo konfliktu między Rosją a Ukrainą, Ministerstwa Energetyki Rosji zaproponowało w grudniu 2014 roku Kazachstanowi rozważenie tranzytu swojej ropy do Europy południową odnogą rurociągu „Przyjaźń", która przebiega przez terytorium Ukrainy.

Rurociąg „Przyjaźń" należy do jednych z największych na świecie - łączy Syberię i Europę Środkową. Rozpoczyna bieg w Almietjewsku, biegnie poprzez Samarę i Briańsk do Mozyrza, gdzie rozdziela się na dwie nitki: północną, biegnącą przez Białoruś i Polskę do RFN, oraz południową, biegnącą przez Ukrainę, Słowację dwoma odgałęzieniami do Czech i Węgier. W założeniu był systemem przesyłu ropy naftowej ze Związku Radzieckiego do krajów RWPG w Europie Środkowej. W skład systemu wchodzi między innymi około 8900 km rurociągów, które w ciągu każdego roku transportują około 66,5 miliona ton ropy naftowej, w tym samą północną nitką około 49,8 miliona ton.

Kazachowie niechętni

Według niektórych źródeł, Kazachstanowi zaoferowano możliwość przesyłania tą drogą co najmniej 2 mln ton ropy rocznie. Kusząca propozycja, biorąc pod uwagę, że „Przyjaźń" była używana w przeszłości wyłącznie dla przesyłu rosyjskiej ropy.„Kazachstan nie jest gotowy do przyjęcia propozycji Rosji, by pompować ropę przez „Przyjaźń", bo brak nam dodatkowych ilości surowca" - oznajmił dla portalu The New Europe, Kairgeldy Kabyldin, szef kazachskiej spółki AO KazTransOil.

"Nie ulega wątpliwości, że będziemy zainteresowani korzystaniem z rurociągu, ale nie możemy obecnie przyjąć propozycji Rosji, bo nie doszło do wzrostu produkcji ropy w Kazachstanie..."

Więcej...

12/2014 Komentarze (0)

Ukraina: Osiem sposobów na gaz

01-09-2014

Ministerstwo Finansów Ukrainy opracowało propozycje dotyczące zmniejszenia importu gazu ziemnego, w tym z Rosji. Sprowadzany z zagranicy surowiec ma być zastępowany własnym oraz innymi rodzajami paliw.

1. Biopaliwa. Ten rodzaj paliwa ma być stosowany w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców. Oczekuje się, że realizacja tych projektów przyczyni się także do poprawy rozwoju logistyki (dróg, sieci ciepłowniczych, infrastruktury społecznej). Ponadto, aby stworzyć bazę surowcową, można będzie wykorzystać słabsze grunty rolne (na Ukrainie jest ich 8 mln ha), co spowoduje wzrost lokalnych przychodów. Jednak wadą tej alternatywy jest ograniczona liczba klientów (obecnie biopaliwa wykorzystywane są wyłącznie do ogrzewania instytucji budżetowych).

Według raportu firmy konsultingowej międzynarodowej grupy IBCentre, w latach 2013-2014 r., inwestycje w sektorze biogazu na Ukrainie mogą wynieść nawet 2,6 mld USD. Wyniki analizy są oparte na ekonomicznym potencjale zasobów oraz zainteresowaniu inwestorów, w tym zagranicznych.

Na razie na Ukrainie jest 10 biogazowni. W biogazownie inwestuje nawet producent koniaków, firma Zeleniy Gaj. Buduje je zaś m.in. niemiecka firma Zorg, a silniki dostarcza General Electric. Uwagę zwraca biogazownia o mocy 1,3 MW, do której paliwo dostarcza ponad 4000 krów. Znajduje się pod Kijowem, w pobliżu gigantycznej farmy krów należącej do Ukrainian Milk Company. Produkuje energię w kogeneracji - jej moc to obecnie 625 kW en. elektrycznej i 686 kW en. cieplnej.

Więcej...

09/2014 Komentarze (0)

Terminal LNG w Świnoujściu

11-07-2014

Zgodnie z raportem przedstawianym przez generalnego realizatora inwestycji, tj. konsorcjum na czele z włoską firmą Saipem, stan zaawansowania inwestycji w terminal LNG w Świnoujściu przekroczył w maju br. 89,5 proc. Utrzymany jest trend narastający - zaawansowanie inwestycji w kwietniu br. wyniosło 87,6 proc.; w marcu br. 85,5 proc.; w lutym br. 83,1 proc., w styczniu br. 80,80 proc.). Od początku roku średni miesięczny wzrost zaawansowania inwestycji wynosił powyżej 2 punktów procentowych.

Utrzymana jest zwiększona siła robocza na placu budowy. W strategicznych obszarach inwestycji prowadzona jest praca w wymiarze dwu lub trzyzmianowym przy odpowiedniej alokacji pracowników. Aktualnie na placu budowy pracuje ponad 1500 osób dziennie - liczba ta jest ponad trzykrotnie wyższa niż w tym samym okresie roku 2012 (dla porównania, w 20 tygodniu 2014 r. na placu budowy pracowało 1531 osób; w 20 tygodniu 2013 r. - 1058 osób; a w 20 tygodniu 2012 r. - 410 osób, co wynikało bezpośrednio z kryzysu branży budowlanej).

Wykonawca prowadzi prace we wszystkich obszarach terminalu, równolegle w części morskiej i lądowej. Za najbardziej istotne wydarzenia na placu budowy w ostatnim okresie należy uznać:
- zakończenie montażu wewnętrznych zbiorników LNG, w których magazynowany będzie skroplony gaz ziemny; wykonanie montażu kolumn nalewczych w zbiornikach, którymi LNG będzie wtłaczane do zbiorników; zamontowanie suwnic na dachach obu zbiorników, które umożliwią montaż pozostałych elementów i urządzeń; obecnie kontynuowana jest budowa dna zbiorników i prefabrykacja orurowania zbiorników (wewnętrznego i zewnętrznego)

Więcej...

07/2014 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: