Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Według tagu | Gaz (103)

Gaz dla Ukrainy po 160 USD, ale nie za darmo...

12-09-2012

Rząd ukraiński obiecuje rozwiązać palący problem cen gazu. Ma to nastąpić poprzez rozwój własnego wydobycia. Ukraina za 10 lat (do 2023) będzie w stanie zapewnić sobie potrzebne ilości gazu i ropy naftowej - zapowiedział premier Ukrainy Mykoła Azarow.

Ponadto zwrócił uwagę, że w 2013 roku Ukraina planuje zmniejszyć zużycie gazu o połowę. Ukraina zużywa ok. 55 mld metrów sześciennych metrów gazu rocznie, z czego połowa jest importowana z Rosji. Ukraińcy płacą Rosjanom po 432 dolarów za 1000m3 sześciennych. Ceny dla odbiorców krajowych gazu są niższe od importowych, co powoduje duże perturbacje finansowe Naftogazu. Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz podpisał ustawę nr 5308-VI, mocą której, Naftogazowi zostało przydzielonych 3,9 miliardów dolarów odszkodowania za różnicę między ceną zakupu i kosztów importowanego gazu, a ceną sprzedaży na rynku krajowym, co tylko pogarsza sytuację budżetu państwowego, ale chroni przed upadkiem koncern energetyczny.

Więcej...

09/2012 Komentarze (0)

Wydobycie gazu z łupków w Polsce: 4 scenariusze

31-08-2012

Prof. Stanisław Nagy, prodziekan Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH i kierownik Katedry Inżynierii Gazowej zakłada w horyzoncie do roku 2025 cztery podstawowe scenariusze możliwości rozwoju wydobycia gazu z łupków Polsce.

Pierwszy to scenariusz optymistyczny, w którym następuje szybkie uproszczenie procedur, znaczny i dynamiczny napływ kapitału zagranicznego, przyspieszona zostaje realizacja inwestycji infrastrukturalnych, brak jest protestów społecznych, mamy dobre wyniki stymulacji przypływu w otworach i - co za tym idzie - dobre parametry wydobycia, z którymi w parze idą niskie koszty wierceń, pełny dostęp do najnowszej światowej technologii wspierany własnymi badaniami naukowymi, relatywnie niską opłatę eksploatacyjną i dużą opłacalność inwestycji.

Drugi to scenariusz zrównoważony, klasyczny, w którym mamy do czynienia z łatwymi do przewidzenia opóźnieniami i przeciąganiem procedur środowiskowych, umiarkowane sukcesy w stymulacji otworów, brak wsparcia dla krajowych badań, umiarkowaną opłacalność powodowaną zupełnie przeciętną początkową wydajnością wydobycia, a także obniżenie cen gazu rosyjskiego.

Trzeci scenariusz: zrównoważony choć pesymistyczny zakłada dalsze przeciąganie procedur środowiskowych oraz opóźnienia z budową infrastruktury przesyłowej oraz konkurencyjne dla krajowego wydobycia ceny gazu dostarczanego z Rosji.

Więcej...

08/2012 Komentarze (0)

Czas na eko-LPG

15-01-2012

Dotychczas głównym źródłem wytwórczości gazu płynnego w skali światowej są rafinerie przetwarzające ropę. Dopiero teraz rozpoczęto produkcję w skali przemysłowej tego ważnego paliwa płynnego ze źródeł odnawialnych i zupełnie nieoczekiwanie pojawiła się nowa możliwość jego pozyskiwania z biomasy ...

Więcej...

01/2012 Komentarze (0)

Polski biogaz

05-12-2011

Z Pierre Haiderem z Polskiego Stowarzyszenia Biogazu rozmawia Katarzyna Teodorczuk

- W jakim stadium rozwoju znajduje się rynek biogazu w Polsce?

- By zacząć mówić o biogazie, trzeba poznać jego definicję. My definiujemy biogaz jako produkt beztlenowej fermentacji wszelkiego rodzaju materiałów organicznych na użytek energetyczny. Polskie Stowarzyszenie Biogazu jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Biogazu (European Biogas Association - EBA). Nasze główne cele to promocja wiedzy dotyczącej biogazu, aktywizacja sektora biogazu, integracja europejska, edukacja i upowszechnienie wiedzy w dziedzinie OZE.

- Jak z takiej perspektywy, wygląda sytuacja w Polsce?

- Kiedy mówi się o biogazie, ma się głównie na myśli biogazownie rolnicze. Ponieważ w Polsce jest tylko 11 biogazowni rolniczych oraz 46 ściekowych i 73 na wysypiskach śmieci, można powiedzieć, że Polski rynek biogazu jest ciągle w początkowej fazie rozwoju.

- Gdzie jest najlepiej rozwinięty rynek?

- W Niemczech. Tam najbardziej popularne są biogazownie rolnicze. Dziś działa ok. 6000 takich instalacji, dających 2300 MW mocy. Z kolei instalacje wykorzystujące odpady komunalne nie są już tak istotne, bo prawie wszystkie wysypiska śmieci zostały pozamykane. Śmieci podlegają recyklingowi, w specjalnych procesach odzyskuje się też ich wartość energetyczną. W Polsce jednak ok. 90% śmieci z miast nadal trafia na wysypiska.

Więcej...

12/2011 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: