Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 04/2020

Bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne w obliczu zmian klimatycznych

Pojęcie bezpieczeństwa leży w zakresie zainteresowań wielu dyscyplin naukowych, podkreślając wagę tego zagadnienia oraz zakres oddziaływania na poszczególne sfery działalności człowieka. Wynika to przede wszystkim z fundamentalnej potrzeby dążenia do zapewnienia sobie oraz bliskim nam osobom przestrzeni wolnej od zagrożeń. Nie inaczej jest w przypadku postrzegania bezpieczeństwa na poziomie politycznym, obejmującym zarówno podmioty państwowe oddziałujące na siebie wzajemnie na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i organizacje regionalne. Każdy bowiem podmiot państwowy wpływa na poziom bezpieczeństwa zewnętrznego, wykraczając jednocześnie poza wąski obszar objęty politycznymi granicami państwa. Jest to widoczne zwłaszcza w obecnych czasach charakteryzujących się znaczącym rozwojem technologicznym, który wpływa nie tylko na przepływ informacji, ale także rozwój transportu, dzięki któremu znacznemu ułatwieniu uległ proces przepływu towarów, usług, a także ludzi.

Globalizację należy rozumieć szerzej niż tylko jako zjawisko czysto ekonomiczne, dostrzegając powiązania wynikające z rozwoju technologii i zmian w sferze społecznej, a więc także w sposobie myślenia i identyfikacji siebie w strukturze społecznej. Chodzi tutaj nie tylko o prostą wymianę handlową i przepływ kapitału. Spoglądając całościowo na świat w epoce nowoczesności, jak określają nasze współczesne czasy socjologowie, widzimy, że nasze zachowania zostały w dużej mierze zglobalizowane. Mamy do czynienia z rozwojem turystyki globalnej czy włączeniem naszej myśli w sieć społeczną, która ukazuje nasze zachowania i poglądy w mediach społecznościowych poprzez prezentowanie naszych wpisów, wspomnień zdjęć oraz filmów.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Jaka jest suma 2 i 6?

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: