Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 06/2014

Bezpieczeństwo energetyczne nie tylko w makroskali

Współczesne społeczeństwa funkcjonalnie w pełni uzależniły się od dostaw energii elektrycznej. Wszelkie branże gospodarki, zarówno przemysł, cała sfera usług, jednostki naukowe i administracyjne, jak również działalność prywatna człowieka, związane są z powszechnym wykorzystaniem elementów, urządzeń i systemów elektrycznych, elektronicznych oraz informatycznych, dlatego pewność dostaw energii elektrycznej jest priorytetowym zagadnieniem niezależnie od obszaru działalności człowieka.

Bezpieczeństwo energetyczne w makroskali (odpowiednio kraju bądź regionu) związane jest nierozerwalnie z rynkami i gospodarką surowców energetycznych oraz z wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. W mikroskali (a zatem z punktu widzenia przedsiębiorstwa lub ogólnie użytkowników) bezpieczeństwo energetyczne powiązane jest silnie z pewnością zasilania elektrycznego oraz z jakością dostarczanej energii elektrycznej.

W wyniku masowego pojawienia się w użytkowaniu odbiorników o znacznych nieliniowościach, jak również zawierających elementy zachowawcze (indukcyjności, pojemności) w rezultacie wzajemnego oddziaływania elektromagnetycznego urządzeń (zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej) na odbiorniki energii mogą oddziaływać zaburzenia, które z kolei mogą wywołać zakłócenia prawidłowości pracy urządzeń bądź doprowadzać do ich awarii. Szczególnej wagi nabiera zatem problematyka zapewnienia prawidłowej, niezakłóconej pracy użytkowanych odbiorników energii.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Jaka jest suma 7 i 8?

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: