Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 03/2016

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Nie tylko PAA...

W III Rzeczpospolitej badania nad kwestiami związanymi z problematyką jądrową są coraz częściej podejmowane, powstało wiele struktur, zarówno państwowych, jak i pozarządowych, które zajmują się wykorzystaniem atomu dla dobra obywateli. Jedną z ważniejszych jest Państwowa Agencja Atomistyki. Instytucja ta zajmuje się wielorakimi aspektami związanymi z atomistyką; wymienić w tym kontekście należy tworzenie projektów, mających chronić bezpieczeństwo jądrowe kraju i nadzorować instytucje, których efektem może być narażenie ludzi na promieniowanie. W gestii pracowników Agencji są zadania związane z ewidencją i kontrolą materiałów jądrowych. Do kolejnych zadań należy ocena sytuacji radiacyjnej kraju oraz opracowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących atomistyki i opiniowanie pomysłów będących rezultatem pracy odpowiednich organów państwowych. Powyższe kompetencje nie wyczerpują zadań, które zostały postawione przed Agencją. Ważnym aspektem jej działania jest współpraca z administracją państwową, organizacjami i instytucjami zagranicznymi. Ponadto, pracownicy Agencji zostali zobowiązani do popularyzowania, informowania i edukowania w zakresie atomistyki.

Konkludując, kompetencje Agencji są bardzo szerokie. Z tego też względu interesująca jest aktywność jednej ze struktur wchodzących w jej skład, a skupionej przede wszystkim na bezpieczeństwie. Tą strukturą jest Rada do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.Kwestie związane z działalnością Rady reguluje między innymi Rozporządzenie Ministra Środowiska z listopada 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Ustalono w nim przede wszystkim sprawy związane ze strukturą jednostki oraz jakie kompetencje przysługują jej członkom.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Prosimy obliczyć 4 plus 8.

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: