Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 09/2011

Biomasa nie jest w stanie zastąpić węgla, lecz może być paliwem dywersyfikującym

Z Eugeniuszem Grzeszczakiem Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozmawia Jacek Balcewicz

- Niezależnie od tego, że pełni Pan funkcję Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest Pan też posłem do Sejmu z okręgu konińskiego. Konin to węgiel brunatny i zespół elektrowni PAK, pokrywający tanią energią elektryczną blisko 8,5 proc krajowego zapotrzebowania. Jak pogodzić interesy odkrywkowego górnictwa węgla brunatnego z interesami rolnictwa i regułami ochrony środowiska. Czy to w ogóle możliwe?

- Tematyka odkrywkowego wydobycia zasobów naturalnych w aspekcie ochrony środowiska i rolnictwa, jest bardzo ważna ze względu na wpływ, jaki tego typu inwestycje mają na lokalne i globalne społeczeństwo, środowisko oraz gospodarkę. Inwestycja, jaką jest budowa kopalni, jest decyzją, na której podjęcie ma wpływ przede wszystkim rachunek ekonomiczny. Oznacza to, że inwestor komercyjny, podejmując działania mające na celu budowę kopalni i późniejszą jej eksploatację, bierze pod uwagę koszty inwestycji, które przy wysokim stopniu zurbanizowania terenu oraz walorach środowiskowych znacznie wzrastają. Wykup ziem pod inwestycje odbywa się na zasadzie negocjacji z właścicielami nieruchomości, a rekompensaty są zazwyczaj w wysokości pozwalającej na odtworzenie majątku. Rozpoczynając prace eksploatacyjne, inwestor przeprowadza wnikliwą ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko, w której m.in. opisane zostają sposoby kompensacji środowiska oraz metody minimalizacji wpływu inwestycji na środowisko.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Jaka jest suma 8 i 8?

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: