Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 08/2012

Czekamy na pierwszy wniosek o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej

Tegoroczne maksymalne zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na moc 7 lutego 2012 roku wyniosło 25 845 MW i było w Polsce rekordem wszech czasów. W poprzednich latach rekordowe zapotrzebowanie na moc wystąpiło 26 stycznia 2010 roku i wyniosło 25 449 MW. Jak widać w ciągu dwóch lat wzrost w szczycie wyniósł 400 MW czyli jedną dobrą jednostkę wytwórczą. Czy krajowy system energetyczny nadąży za potrzebami rozwijającej się - mimo europejskiego kryzysu - jak do tej pory systematycznie polskiej gospodarki?

- W ubiegłym roku krajowe zużycie energii elektrycznej wyniosło 157,9 TWh i było wyższe od zużycia w 2010 roku o 1,9 procentu. Obecne prognozy zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w Polsce zakładają średnioroczny wzrost na poziomie około 2 proc. Oznacza to, że do roku 2020 konsumpcja energii elektrycznej brutto w Polsce może osiągnąć 191 TWh, natomiast w 2025 roku 220,3 TWh. PSE Operator monitoruje krajowe zużycie energii i cyklicznie dokonuje aktualizacji prognoz zapotrzebowania na energię, uwzględniając, między innymi, zmieniające się dynamicznie uwarunkowania makroekonomiczne. Im bliższy horyzont czasowy tym prognozy są bardziej precyzyjne. Nasze ostatnie prognozy zakładają, że maksymalne zapotrzebowanie na moc w styczniu 2014 roku powinno się zmieścić w pułapie 26 400 MW, zaś w grudniu 26 800 MW. 

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Prosimy obliczyć 8 plus 6.

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: