Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 01/2022

Decentralizacja czy klasyka układów sterowania w aspekcie parku maszynowego

Ponieważ w ostatnich latach mikroprocesory stały się znacznie lepsze i tańsze, firmy wbudowały je w zdalne urządzenia I/O, przyciski, czujniki oraz inne komponenty. Owe „inteligentne części" mogą wykonywać funkcje sterujące w sieci komunikacyjnej blisko procesów, którymi sterują. Ostatnie wynalazki, takie jak udoskonalone interfejsy człowiek-maszyna (HMI - human-machine interface), pozwalają inżynierom na przenoszenie wyświetlaczy typowych dla sterowni na produkcję, zamontowanych w podręcznych urządzeniach, takich jak osobisty asystent cyfrowy (personal digital assistant - PDA). Równocześnie scentralizowane sterowanie wymaga gigantycznych szerokości pasm komunikacyjnych do transmitowania parametrów procesu oraz innych danych i dostarczania ich do punktu sterowania. Jest też narażone na nieuchronne opóźnienie pomiędzy generowaniem danych w punktach źródłowych a reakcją (na nie) systemu.

Rozproszenie, czyli distributed, a zatem skrót DCS (distributed computing system) popularny jest obecnie w branży automatyki. Mimo ciągłych zmian technologicznych zachodzących w sieciowych systemach komunikacji i powiązanych z nimi nowych koncepcji oraz strategii organizacji sieci implementacja podstawowych elementów systemów rozproszonych jest możliwa. Od momentu pojawienia się pierwszych cyfrowych systemów sterowania DCS koncepcja rozproszenia stała się jedną z wiodących koncepcji rozwiązań sieciowych i strategii sterowania. Wcześniej rozwój systemów sieciowych postępował dość opieszale - jednostki centralne, ich moc obliczeniowa i zasoby pamięci były ograniczone, co bezpośrednio przekładało się na ograniczenia związane z obsługą urządzeń i modułów zewnętrznych, szczególnie w systemach, gdzie istotne jest zachowanie reżimu czasowego. I choć z czasem sytuacja zaczęła się zmieniać - wydajność procesorów radykalnie wzrosła, a szybkość transmisji znacznie się zwiększyła - to jednak koncepcja rozproszenia wciąż wyznacza podstawowy kierunek rozwoju architektur sieciowych systemów automatyki w przemyśle.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Prosimy obliczyć 8 plus 5.

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: