Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 04/2013

Dystrybutorzy regularnie współpracują więc trudno o zarzut zmowy

Za pozostawieniem OSD w strukturach grup skonsolidowanych przemawiały inne niż rynkowe względy...

Z Markiem Woszczykiem prezesem Urzędu Regulacji Energetyki rozmawia Jacek Balcewicz

- Odmówił Pan zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej praktycznie wszystkim spółkom dystrybucyjnym w Polsce. Czy oznacza to, że mamy do czynienia ze zmową w tym zakresie? Jakie zapisy w tych Instrukcjach wzbudziły Pana największe zastrzeżenia? Czy są one podobne w przypadku wszystkich spółek czy też czymś różnią się miedzy sobą?

- Znakomita większość wniosków spółek dystrybucyjnych o zatwierdzenie instrukcji ruchu spotkała się z odmową i rzeczywiście najistotniejsze przyczyny odmowy we wszystkich tych przypadkach były takie same. Trudno jednak stawiać spółkom dystrybucyjnym zarzut „zmowy" w sytuacji, gdy regularnie współpracują w ramach Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), której przedmiotem są m.in. kwestie regulowane w IRiESD. Jednym z problematycznych zagadnień, które wzbudziły zastrzeżenia, były zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi, które pogarszałyby sytuację odbiorców energii, zmieniających sprzedawcę energii w porównaniu z warunkami zmiany, które obecnie obowiązują. Pogorszenie sytuacji odbiorcy polegałoby głównie na wprowadzeniu obowiązku zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji przed zgłoszeniem zmiany sprzedawcy, co w konsekwencji warunkowałoby rozpoczęcie procesu zmiany sprzedawcy od zawarcia tej umowy.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Jaka jest suma 6 i 1?

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: