Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 06/2016

Ekologia w wytwarzaniu

Celem strategicznym krajowej polityki gospodarczej jest uzyskanie trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju. Oznacza to powiązanie rozwoju gospodarczego oraz wzrostu jakości życia ludności z poprawą stanu środowiska przyrodniczego a także dążeniem do zachowania go w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń, a więc z zapewnieniem bezpieczeństwa ekologicznego.

Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego wymaga: zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, poprawy stanu środowiska oraz zapewnienia gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię.

Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska jest realizowane m.in. poprzez: racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin i wód, zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej i racjonalne zarządzanie przestrzenią.

Poprawa stanu środowiska wiąże się m.in. z: poprawą jakości powietrza, zapewnieniem dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki, racjonalnym gospodarowaniem odpadami, ograniczeniem oddziaływania energetyki na środowisko, wspieraniem nowych technologii energetycznych i środowiskowych oraz promowaniem zachowań ekologicznych.

W aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego konieczne jest stosowanie rozwiązań, które pozwalają kojarzyć efekty gospodarcze z efektami ekologicznymi.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Jaka jest suma 8 i 5?

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: