Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 11/2020

Ekonomiczny aspekt bezpieczeństwa energetycznego

Sektor energetyczny odgrywa niezwykle istotną rolę w rozwoju gospodarczym każdego kraju. W Polsce przez długi czas miał on charakter monopolu naturalnego. Jednak w czasie głębokich przemian związanych z transformacją gospodarczą nastąpiło urynkowienie sektora energetycznego. Istotą było zbudowanie rynku energii elektrycznej, na którym energię traktuje się jak towar, który ma konkretną cenę i jest oddzielony od dostawy, która z kolei postrzegana jest jako usługa.

Ze wspomnianym powyżej sektorem nierozerwalnie związane jest pojęcie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Termin ten w literaturze przedmiotu jest różnie definiowany oraz interpretowany, co wynika m.in. z interdyscyplinarności zjawiska oraz jego ewolucji w czasie. Problem bezpieczeństwa energetycznego stanowi również istotny filar prowadzonej polityki danego kraju, będąc równocześnie głównym tematem licznych debat publicznych i dyskusji.

Biorąc pod uwagę liczne komponenty bezpieczeństwa państwa, nieustannie wzrasta znaczenie bezpieczeństwa energetycznego. Stało się ono niezwykle istotnym elementem polityki prowadzonej przez poszczególne państwa. Bardzo często pojęcie to pojawia się jako główny temat debaty publicznej. Należy w tym miejscu także zauważyć, że od dłuższego czasu powstaje coraz więcej krajowych oraz zagranicznych opracowań o charakterze naukowym, które podejmują próbę teoretycznego ujęcia bezpieczeństwa energetycznego, jego uwarunkowań oraz czynników mających bezpośredni i pośredni wpływ na badane zjawisko.

Wyjaśniając pojęcie bezpieczeństwa energetycznego, trzeba zaznaczyć, iż nie występuje jedna, uniwersalna, akceptowalna powszechnie definicja powyższego terminu. 

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Prosimy dodać 5 i 7.

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: