Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 09/2021

Flokulacja biomasy mikroglonów chlorella vulgaris przy użyciu chitosanu i siarczanu cynku

Ze względu na globalną ideę ograniczania efektu cieplarnianego oraz chęć uniezależnienia energetycznego na przestrzeni lat obserwowany jest rozwój technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii. Technologie wykorzystujące do produkcji energii biomasę z roku na rok stają się coraz tańsze, a tym samym ich użycie może stać się opłacalne ekonomicznie.

Obiecującym, alternatywnym źródłem biomasy możliwej do wykorzystania na cele energetyczne są mikroalgi. Ich hodowla nie wymaga dostępu do żyznych gleb, nie stanowi więc konkurencji dla upraw rolniczych. Ponadto mikroglony zdolne są do pobierania z atmosfery dużych ilości ditlenku węgla, uczestnicząc w jego sekwestracji, oraz wielu chemicznych zanieczyszczeń zawartych w ściekach, przyczyniając się do ich oczyszczania. Mikroglony charakteryzują się bardzo dużą efektywnością fotosyntezy, a także dużo wyższym przyrostem biomasy w porównaniu do roślin. Ich hodowla może być prowadzona przez cały rok, bez sezonów wegetacyjnych.

Biomasa mikroglonów znalazła szerokie zastosowanie w przemyśle rolniczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, a także w procesach produkcji biopaliw. Kierunek wykorzystania na cele energetyczne w znacznym stopniu zależy od zastosowanej metody jej konwersji. W procesach konwersji termochemicznej uzyskuje się syngaz, bio-olej, węgiel drzewny oraz energię elektryczną. Konwersja biochemiczna umożliwia pozyskanie biogazu, bioetanolu oraz biowodoru. W procesach fizykochemicznych pozyskuje się zawarty w komórkach mikroglonów olej, z którego w procesie transestryfikacji produkuje się biodiesel.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Jaka jest suma 2 i 1?

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: