Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 12/2018

Fuzja węgla z geotermią w ogrzewaniu Stargardu

Trudno zgodzić się z realizowaną strategią przyjętą w polskiej energetyce, w której w dalszym ciągu promowana jest energetyka węglowa i ciągle marginalizowana energetyka odnawialna (biomasa, energia słoneczna, wiatr, wody termalne itp.). Podejście takie przeczy trendom charakteryzującym gospodarki na całym świecie (45 krajów przyjęło strategię „100% OZE" do 2050 roku w swoich bilansach energii). Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii wymusza również konieczność realizacji idei rozwoju zrównoważonego, zapewniającego m.in. utrzymanie środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń, a także przyjęte przez Polskę oficjalne zobowiązania i dokumenty, m.in. Dyrektywa 28 z 2009 roku Unii Europejskiej, czy Polityka energetyczna Polski do 2030 roku.

Ważną perspektywicznie rolę, jako istotnego źródła OZE wykorzystywanego szczególnie w ciepłownictwie, przypisać można źródłom termalnym, których zagospodarowanie w Polsce jest znikome, pomimo posiadania bogatych zasobów geotermalnych. W kontekście zaprezentowanych możliwości zastosowania tego źródła w energetyce cieplnej, autorzy starali się poddać rewizji wyrażane opinie, iż korzystanie do celów grzewczych z geotermii jest drogie i w konsekwencji nieopłacalne społecznie, a także ekonomicznie. Przyjęli hipotezę badawczą, iż pozytywne efekty zastosowania wód termalnych do ciepłownictwa, warunkowane są sposobem ich zastosowania (samodzielnie, czy wespół z energią cieplną pozyskiwaną z węgla, ropy naftowej itp.).

Stąd celem opracowania jest ukazanie możliwości oraz efektów - ekonomicznych, społecznych i ekologicznych - zastosowania fuzji geotermii i surowca nieodnawialnego /węgla, gazu itp./w ciepłownictwie miejskim, a także pokazanie „ewolucyjnej drogi" zastępowania konwencjonalnych źródeł energii wykorzystywanych do celów grzewczych przez OZE.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Jaka jest suma 2 i 6?

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: