Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 08/2013

GECF za „koszykiem” naftowym

Przeciw III Dyrektywie energetycznej UE

Podczas II Szczytu Forum Państw Eksporterów Gazu (GECF) w Moskwie, jego uczestnicy uznali za konieczne przywiązywanie ceny gazu do koszyka produktów naftowych i podpisywanie długoterminowych kontraktów na dostawy. Zatwierdzili Deklarację Moskiewską, w której potwierdzili swoje prawo do dysponowania własnymi zasobami we własnym interesie, a także uznali rosnące znaczenie gazu ziemnego w charakterze zasobu paliwowego, bezpiecznego pod względem ekologicznym. Oświadczyli o swym wspólnym zdecydowaniu zacieśniania współpracy między krajami - eksporterami gazu oraz koordynacji wysiłków w obronie ich interesów, a także w respektowaniu zasad handlu międzynarodowego, włącznie z podziałem ryzyka. Uczestnicy Szczytu podkreślili także, że "nie mają na celu utworzenia kartelu gazowego". Dokument zostanie przedstawiony uczestnikom szczytu G-20 w Petersburgu.

Podczas moskiewskiego Szczytu, uczestnicy uzgodnili m.in., że będą rozwijać współpracę w zakresie gromadzenia i analizy danych na temat przemysłu gazowego w celu wspierania badań naukowych na światowym rynku gazu. Wspólne badania naukowe mają dotyczyć m.in. standardów ochrony środowiska, zaawansowanej technologii produkcji i transportu, jak i komercyjnego rozwoju niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego.

 Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro zaproponował utworzenie banku przeznaczonego do realizacji projektów Forum Państw Eksporterów Gazu. Według Maduro, „stworzenie „gazowego banku", w którym udział mogą wziąć największe firmy państw eksportujących gaz, pozwoli na konsolidację inwestycji w największe gazowe projekty".

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Prosimy obliczyć 7 plus 9.

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: