Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 09/2014

Gminy ze wsparciem PGE

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pomoże samorządom opracować założenia do strategii dla Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo - Energetycznego Bełchatów - Szczerców - Złoczew.

List intencyjny w tej sprawie podpisali w dniu dzisiejszym przedstawiciele PGE GiEK S.A. oraz 21 samorządów. Efektem nawiązanej współpracy ma być wypracowanie, wdrożenie i realizacja strategii dla Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo - Energetycznego Bełchatów - Szczerców - Złoczew. Spółka PGE GiEK udzieli w tym zakresie wsparcia merytorycznego, niezbędnego do opracowania ww. strategii, spójnej z wizją rozwoju PGE GiEK S.A. i wspierającej planowane przez Spółkę inwestycje, realizowane z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Obszar funkcjonalny Zagłębia Górniczo - Energetycznego Bełchatów - Szczerców - Złoczew odgrywa istotną rolę w zapisach Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 - znalazł się na drugim miejscu, tuż za Łódzkim Obszarem Metropolitalnym. Strategia województwa wyodrębnia pięć obszarów, które ze względu na swą specyfikę mogą stanowić fundament silnej pozycji konkurencyjnej regionu. Z tego względu niezwykle ważne jest podjęcie działań mających na celu społecznie odpowiedzialny rozwój obszaru, na którym znaczącą rolę odgrywa PGE GiEK S.A.

Zagłębie Górniczo - Energetyczne Bełchatów - Szczerców - Złoczew jest rejonem, w którym dominuje gospodarka surowcowa oparta na bogatych zasobach węgla brunatnego oraz produkcja energii elektrycznej i ciepła. 

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Jaka jest suma 1 i 2?

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: