Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 07/2015

2 miliardy na „Kawkę”, „Lemura” i „Prosumenta”…

W trzecim kwartale NFOŚiGW ogłosi nabory wniosków w programach priorytetowych:

 • E-Kumulator - Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu
 • Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii
 • Kawka - Poprawa jakości powietrza Część 2) - Likwidacja niskiej emisji, wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii
 • Lemur - Energooszczędne budynki użyteczności publicznej

Kawka na nowych zasadach
NFOŚiGW chce w trzecim kwartale tego roku rozpocząć kolejny nabór wniosków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) w programie Kawka, którego budżet wynosi ok. 120 mln zł.

Pieniądze z dotacji płyną do samorządów, ale ostatecznym odbiorcą dofinansowania mogą być m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy.

Dofinansowanie wynosi do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, z czego ze środków NFOŚiGW dofinansowanie w formie dotacji wynosi 45 proc. a pozostała część będzie uzupełniana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, w ustalonej przez nie formie.

W nowym programie Kawka zmieniona została wielkość miejscowości z 10 tys. do 5 tys. mieszkańców, kwalifikującej przedsięwzięcia do dofinansowania. Jak pokazały konsultacje społeczne, w mniejszych ośrodkach - ze względu na brak systemów centralnego ogrzewania - niska emisja występuje nawet w większej skali aniżeli w dużych miastach.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Jaka jest suma 6 i 1?

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: