Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 06/2014

Innowacje energetyczne w sektorze transportu drogowego

Przemiana światowego rynku energii z nieodnawialnej na odnawialną kojarzy się przede wszystkim tak z budownictwem mieszkaniowym, jak i transportem. W okresie przejściowym obejmuje ona jednak głównie zmiany w dostawie surowców energetycznych,  gaz ziemny zastąpi w dalszej przyszłości ropę, będącą dotychczas wiodącym nośnikiem energii w gospodarce światowej. Przykładowo koncern Shell będzie od bieżącego roku wydobywał więcej gazu ziemnego (łącznie z łupkowym), niż ropy.

Tymczasem nieoczekiwanie odkryto ostatnio, że ogólnoświatowe rezerwy ropy wzrosły po 2000 roku aż o 77 miliardów ton i dziś są tak wielkie, jak nigdy przedtem. Przy obecnym  wydobyciu zasoby jej wystarczą na około 100 lat. W tej sytuacji mamy dostatecznie dużo czasu na procesowo-ekonomicznie opanowanie efektywnych technologii produkcji odnawialnych, drugiej generacji paliw oraz silników dla napędu pojazdów w sektorze transportu.

Unia Europejska stawia w transporcie na zastąpienie ropy innymi nośnikami energii - w tym przede wszystkim energią elektryczną, wodorem oraz gazem ziemnym wraz z biometanem. Ten ostatni wydziela się przede wszystkim z biogazu, będącego mieszaniną około 65 procent CH4 oraz 35 procent CO2. Biogaz bywa wytwarzany z odpadów komunalnych i przemysłu rolno-spożywczego tak w biogazowniach jak i na wysypiskach powyższych.

W krajach Unii Europejskiej buduje się coraz więcej biogazowni z których w relatywnie prosty sposób wydziela się czysty metan po wypłukaniu ditlenku węgla  etanoloaminą lub innym rozpuszczalnikiem.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Jaka jest suma 2 i 3?

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: