Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 02/2013

Łatwa kasa dla OZE

Istnieją różne mechanizmy wsparcia OZE środkami finansowymi pochodzącymi ze źródeł krajowych (NFOSiGW, BOŚ, BGK, ARR) lub zagranicznych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, fundusze norweskie, program szwajcarski), które mogą być przyznawane na szczeblu centralnym (NFOŚiGW, ARiMR) lub regionalnym (wfośigw, Regionalne Programy Operacyjne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) w różnych formach: dotacji, kredytu, pożyczki, dopłaty do oprocentowania lub kapitału kredytu itd.

Możliwości wsparcia inwestycji w energetykę odnawialną (OZE) i ochronę środowiska oferuje wiele programów dotacyjnych i pożyczkowych. Najłatwiej można pozyskać dotacje z Brukseli na inwestycje proekologiczne oraz prace badawczo-rozwojowe w sektorze OZE. Wsparcie można również otrzymać w ramach programów - inwestycji w efektywne wykorzystanie energii, termomodernizacyjne i wykorzystujące inteligentne sieci energetyczne. Popularne jest wsparcie różnorodności biologicznej i ekosystemów w ramach Norweskiego Mechanizmu finansowania oraz mechanizmu finansowego EOG. Solidne przygotowanie wniosku pozwala uniknąć ryzyka wiążącego się z realizacją projektu unijnego oraz poprawnie przeprowadzić projekt właściwie rozliczający przyznaną dotację i uniknąć odebrania dofinansowania.

 

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Jaka jest suma 4 i 9?

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: