Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 12/2018

Lokalne uwarunkowania rozwoju energetyki w Zagłębiu Konińskim

Konińskie Zagłębie Węgla Brunatnego obejmuje swoim zasięgiem Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. Spółka od 30 października 2012 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. ZE PAK jest drugim pod względem wielkości krajowym producentem energii elektrycznej otrzymywanej z węgla brunatnego. Misją Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. jest produkcja czystej energii elektrycznej i cieplnej w sposób efektywny i zapewniający bezpieczeństwo.

Spółka wytwarza energię ze źródeł konwencjonalnych oraz poprzez spalanie 
i współspalanie biomasy. Aktywa wytwórcze Grupy Kapitałowej ZE PAK obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym zlokalizowane w centralnej Polsce, w województwie wielkopolskim. Są to: Elektrownia Pątnów II, która jest wyposażona w blok energetyczny na parametry nadkrytyczne, Elektrownia Konin oraz dwie elektrownie dodatkowo wyposażone w instalacje współspalania biomasy: Elektrownia Pątnów I i Elektrownia Adamów. W lipcu 2012 roku oddano do komercyjnej eksploatacji w Elektrowni Konin nowy blok o mocy 55 MW z kotłem dedykowanym opalanym biomasą.

Na terenie Gminy Kleczew znajdują się bogate złoża węgla brunatnego będące podstawowym surowcem mineralnym wydobywanym na skalę przemysłową. Na terenie powiatu kopalnia wraz z elektrownią są największymi zakładami. W wyżej wymienionych elektrowniach spalany jest węgiel pochodzący pobliskich kopalni.

W Polsce na poprawę efektywności elektrycznej domów jednorodzinnych wydaje się 0,16 euro w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Jaka jest suma 6 i 4?

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: