Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 12/2020

Magazynowanie energii w klastrach energetycznych

Współczesna energetyka mierzy się z wieloma wyzwaniami, takimi jak: ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zrównoważony rozwój energetyki czy zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto dąży się do zwiększania efektywności energetycznej oraz wykorzystywania zasobów lokalnych, co jednocześnie ma przyczynić się do wzrostu lokalnej niezależności energetycznej. Odpowiedzią na te wyzwania mogą być klastry energii. Już w definicji klastra energii zaznaczono rolę odnawialnych źródeł energii w ich funkcjonowaniu. Niewątpliwie klastry energii będą miały pozytywny wpływ na wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju, a w konsekwencji również na dywersyfikację źródeł wytwórczych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Ponadto klastry energii przyczynią się do rozwoju energetyki rozproszonej oraz bardziej równomiernego rozmieszczenia źródeł wytwórczych. Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w szczególności z instalacji fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych, nie jest stała w czasie. Wynika to z dużej zależności generacji od warunków atmosferycznych. Niesie to negatywne konsekwencje dla systemu elektroenergetycznego oraz może negatywnie wpływać na wykorzystujące te źródła klastry energii. Rozwiązaniem powyższych problemów może być zastosowanie technologii magazynowania energii.

Słowo klaster jest polskim odpowiednikiem angielskiego słowa cluster, które oznacza grupę ludzi lub rzeczy znajdujących się blisko siebie lub grupę podobnych rzeczy trzymających się razem. Twórcą pojęcia klaster w odniesieniu do nauk ekonomicznych jest znany amerykański ekonomista Michael E. Porter. Określił on klaster jako geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Przykładami wspomnianych instytucji mogą być instytuty naukowe i badawcze oraz stowarzyszenia branżowe. Na podstawie zaprezentowanych definicji oraz innych definicji klastra przedstawionych w literaturze przedmiotu wyróżnić można kilka charakterystycznych cech klastrów. 

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Prosimy obliczyć 2 plus 2.

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: