Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 01/2012

Marnujemy 3,8 mld m sześc. gazu rocznie?

Skoro nieodnawialne źródła energii stają się nie tylko droższe, ale w coraz większym stopniu negatywnie oddziałują na środowisko, to każdy kraj czuje się zobowiązany do intensywnego stosowania odnawialnych źródeł energii, wśród których biogaz znajduje znaczącą pozycję. Jak ogromne w tym obszarze energetycznym są nasze możliwości obrazują szczegółowe dane o rozwoju biogazowni na terenie Niemiec.

Warunki glebowe oraz klimatyczne naszego kraju są podobne do panujących w Republice Federalnej Niemiec. Tamtejszy Instytut Fraunhofera w komple-mentarnych studiach określił wielkość corocznego potencjału pozyskiwania biogazu w tym kraju. Wytwarza się go z różnorakich roślin, ubocznych produktów przemysłu rolno-spożywczego, między innymi w postaci słomy czy gnojowicy oraz odpadów komunalnych jak i osadów z oczyszczalni ścieków, co ilustruje rys. 1. Według danych instytutu, Niemcy mogą rocznie wytwarzać 24 miliardy metrów sześciennych biogazu, zawierającego 12,6 miliardów metrów sześciennych biometanu (K. Wiedemann; neue energie, 57, 2, 2010).

W naszym kraju brak dotychczas podobnych obliczeń, ale nasz potencjał wytwórczy biogazu można w przybliżeniu określić z porównania powierzchni Niemiec, która wynosi 357 tys. km2 oraz Polski 312,7 tys. km2, jak i z zaludnienia, które u nas jest prawie o połowę mniejsze od zachodniego sąsiada.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Prosimy obliczyć 3 plus 8.

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: