Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 10/2015

Miary i wagi we Lwowie

Od wielu lat Lwów jest chętnie odwiedzany przez naszych rodaków. Niestety trasa tych bardzo ciekawych wycieczek z reguły omija niektóre, wciąż mało znane, lecz godne polecenia miejsca. Należą do nich dwie interesujące dla każdego inżyniera, studenta i technika placówki muzealne znajdujące się w samym centrum miasta.

W 1985 r. z inicjatywy lwowskiego centrum standaryzacji, metrologii i certyfikacji utworzono pierwsze na obszarze ówczesnego ZSRR muzeum miernictwa. Przedsięwzięciu temu udzieliły wsparcia miejscowe zakłady produkcji urządzeń automatyki i pomiarów. Drugim korzystnym czynnikiem były bogate tradycje kształcenia kadr w tej dziedzinie w Politechnice Lwowskiej oraz technikach zawodowych. Koniec lat 80. był okresem szybkiego postępu w technologiach pomiarowych - aparaturę elektromechaniczną zaczęły wypierać urządzenia elektroniczne, a następnie także mikroprocesorowe. Pierestrojka i otwarcie na zagranicę spowodowały zmianę spojrzenia zarówno na teraźniejszość, jak i na własną historię. Pojawiło się naturalne pragnienie ocalenia od zapomnienia osiągnięć w poszczególnych dziedzinach życia.

Muzeum metrologii otwarto dokładnie 200 lat po ustanowieniu pierwszego państwowego urzędu miernictwa na ziemiach ukraińskich czyli austriackiego cesarskiego Inspektoratu Miar i Wag. Zdarzenie tamto było przejawem oświeceniowego dążenia do porządkowania w racjonalny sposób licznych obszarów życia, w tym przypadku ujednolicenia stosowanych jednostek pomiarowych. O potrzebie powołania tej służby świadczy fakt, że na danym terenie stosowano wtedy 198 miar objętości, 36 jednostek długości i aż 360 miar wagi!! W ślad za innymi krajami w Austro-Węgrzech, a tym samym i w Galicji, wprowadzono w 1876 r. system metryczny.

Obszernym wkładem do rozwoju metrologii, zwłaszcza elektrycznej, na terenie Lwowa jest dorobek naukowców miejscowej Politechniki.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Jaka jest suma 4 i 5?

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: