Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 02/2024

Miejska neutralność klimatyczna

Pięć polskich miast, które przystąpiły do Misji UE neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 roku i realizują ambitne cele transformacji w kierunku neutralności klimatycznej, przedstawiły swoje postulaty podczas spotkania na Krajowym Forum Miejskim, które odbyło się 6 grudnia 2023 roku w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest to wydarzenie niezwykle ważne na płaszczyźnie społecznej, urbanistycznej, a także gospodarczej. Jak wykazały analizy przeprowadzone przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, z powodu zjawisk ekstremalnych Polska traci rocznie średnio 6 mld zł, natomiast w ciągu niespełna dwóch dekad w sumie ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowały około 115 mld zł strat bezpośrednich.

Łódź, Kraków, Warszawa, Wrocław, Rzeszów - pięć ośrodków miejskich biorących udział w projekcie CapaCITIES - podzieliło się swoimi doświadczeniami, napotkanymi barierami oraz najlepszymi praktykami, podczas sesji dyskusyjnej poświęconej realizacji misji w Polsce w ramach Krajowego Forum Miejskiego, które odbyło się 6 grudnia 2023 roku. W ramach podsumowania wystąpień, polskie miasta Misji EU przedstawiły postulaty, nawołujące do skutecznego wsparcia w realizacji celów Porozumienia Paryskiego oraz Agendy Zrównoważonego Rozwoju. Uczestnikami panelu byli:

- Grzegorz Grzybczyk, kierownik projektu „Misja 100 miast neutralnych dla klimatu i inteligentnych", Urząd Miasta Krakowa
- dr Anna Wierzbicka, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska, Urząd Miasta Łodzi
- Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektor Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
- Agata Szpiech, Kierownik oddziału Klimatu i Środowiska, koordynatorka Zespołu ds. neutralności klimatycznej i smart city, Wydział Klimatu i Środowiska, Urząd Miasta Rzeszowa
- Grzegorz Synowiec, Zastępca Dyrektora Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia, Urząd Miasta Wrocławia.

Dyskusję w sali plenarnej Krajowego Forum Miejskiego, poprzedziło przemówienie Pana Patricka Child'a, Zastępcy Dyrektora Generalnego DG ENVI w Komisji Europejskiej (Managera Misji).

Po zakończeniu panelu dyskusyjnego, odbyło się spotkanie dla przedstawicieli pięciu miast, Urzędów Marszałkowskich, przedstawicieli kluczowych resortów oraz pozostałych interesariuszy zaangażowanych w realizację misji w Polsce. Spotkanie otworzyła przewodnicząca Zarządu Misji Miast, Pani Hanna Gronkiewicz Waltz, a obrady moderował dr hab. inż. Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego.

Aktualnie trwają prace legislacyjne, aby miasta, które mają 20 tys. mieszkańców lub więcej, były zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, zwanych MPA. 

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Prosimy obliczyć 4 plus 5.

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: