Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 01/2012

Na Litwie największy w UE wzrost cen za prąd

Według opublikowanych ostatnio danych przez europejski urząd statystyczny - Eurostat, najwyższy w I półroczu br. w UE skok cen za energię elektryczną odnowano na Litwie.

W pierwszym półroczy br. były one tam aż o 31 procent wyższe niż w analogicznym okresie 2009 roku. Przypomnijmy, iż wówczas pracował jeszcze na Litwie jeden reaktor w elektrowni atomowej w Ignalinie. W tym samym okresie największy spadek cen za energię zanotowano w Holandii (o 8 procent) i Luksemburgu (o 7 proc.). Ceny zaś szybko rosły, oprócz Litwy, także na Cyprze (o 23 proc.), Grecji (o 17 proc.), Malcie (o 12 proc.). W przeliczeniu na euro, prąd najtańszy jest w Bułgarii (8,3 euro za 100 kilowatogodzin), Estonii (10 euro), na Łotwie i Rumunii (po 10,5 euro). Średnio w UE za 100 kilowatogodzin płaci się 17,1 euro.
Na Litwie średnia wynosi 12,16 euro (według Państwowej Komisji Cen i Konroli Energii Elektrycznej, cena kształtuje się na poziomie 12,84 euro). Wpływ na cenę w Republice Litewskiej ma nie tylko giełda, gdzie ostatnio ceny wzrosły, ale przede wszystkim decyzje rządowe.
Wszyscy użytkownicy energii elektrycznej płacą nie tylko za zużyte kilowaty, ale i specjalną opłatę za „Usługi Odpowiadające Interesom Publicznym" (VIAP). Nie jest ona ani wpisana do budżetu państwa, ani kontrolowana przez Sejm. O jej wysokości i sposobie wykorzystania zebranych sum decyduje Ministerstwo Energetyki.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Prosimy obliczyć 1 plus 2.

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: