Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 02/2021

Nakłady oraz ekonomiczno-społeczne rezultaty rozbudowy geotermii w dualnym systemie ogrzewania Stargardu

Występujące w krajach wysoko rozwiniętych trendy w zakresie pozyskiwania energii bazujące na odnawialnych jej źródłach (biomasa, energia słoneczna, wiatr, wody geotermalne itp.) pozostają w sprzeczności z ciągle promowaną w naszym kraju energetyką węglową. Marginalizowanie energii odnawialnej sprzeczne jest z koniecznością realizacji idei rozwoju zrównoważonego pozwalającego na utrzymanie środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń, a także podpisanych i przyjętych przez Polskę zobowiązań i dokumentów (np.: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku).

Istotną już w niedługiej perspektywie rolę, jako znaczącego źródła OZE, przypisać można źródłom geotermalnym. Ich zagospodarowanie w Polsce jest znikome, zaś w innych krajach znaczące - Islandii, Niemczech, Francji, Włoszech a nawet Turcji. Tymczasem właśnie Polska posiada bardzo bogate zasoby geotermalne obejmujące ponad 80% jej powierzchni. Jednak ważny jest sposób ich wykorzystania - samodzielnie czy wraz z istniejącymi dotychczas w poszczególnych ośrodkach miejskich ciepłowniami węglowymi, kotłowniami lokalnymi itp. Tak sformułowana hipoteza badawcza koreluje bezpośrednio z celem opracowania sprowadzającego się do zaprezentowania nakładów oraz efektów (ekonomicznych, społecznych, ekologicznych) dualnego systemu ogrzewania Stargardu. Rozważania odniesiono zarówno do funkcjonującej obecnie fuzji obu źródeł (ciepłownia i geotermia), jak i prezentacji poniesionych nakładów na rozbudowę instalacji geotermalnej, a także oczekiwanych z tego tytułu korzyści.

Ich syntetyczny wyraz z pewnością stanowi będzie istotne obniżenie, jak wykazano, poziomu trujących środowisko gazów, eliminacja smogu, poprawa zdrowotności mieszkańców Stargardu. Przedstawiony tekst zawiera praktyczne wskazówki dla wielu samorządowców dążących do neutralizacji skażonego powietrza, szczególnie w okresie zimowym. 

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Jaka jest suma 8 i 5?

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: