Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 03/2013

Odzysk energii z odpadów komunalnych

Wyzwania dla Polski

Śmieci są niegroźnym dla środowiska naturalnego paliwem dającym ciepło. Do roku 2014 Polska wybuduje sześć dużych spalarni odpadów. Ich łączna wydajność to ponad 1 mln ton śmieci rocznie. Jeśli zostaną zbudowane, pozwolą zaoszczędzić około miliona ton węgla rocznie, dysponując sumaryczną mocą źródeł ciepła i energii elektrycznej na poziomie 500 MW.

Wszystko co nowe i nieznane zawsze budziło i budzi obawy o bezpieczeństwo, oddziaływanie na zdrowie ludzi i środowisko, możliwe awarie. Nie inaczej jest w przypadku instalacji termicznego przekształcania odpadów zwanych najprościej spalarniami. Obawy o prawidłowe funkcjonowanie, o oddziaływanie na zdrowie ludzi i środowisko, obawy o bezpieczeństwo zamieszkujących w pobliżu osób towarzyszyły zawsze budowie tego typu instalacji. Jest rzeczą oczywistą, że każdy z nas chciałby żyć w czystym, bezpiecznym środowisku mając pewność, że nic mu nie zagraża.  

W potocznym rozumieniu za odpady uznaje się wszystkie przedmioty, substancje i materiały, które nie będą wykorzystane przez użytkownika, których trzeba się pozbyć. Okazuje się jednak, że wiele odpadów, które są uważane za nieprzydatne zgodnie z tą definicją, można wykorzystać w innym miejscu lub po pewnym czasie. Np. popioły i żużle w miejscu powstawania (kotłownie, elektrownie) są uznawane za odpady (są nieprzydatne), ale mogą być materiałem użytecznym w zakładach produkujących różne elementy budowlane.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Jaka jest suma 9 i 2?

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: