Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 06/2013

Osoba fizyczna jako wytwórca energii elektrycznej w OZE

Procedowany obecnie projekt poselskiej nowelizacji prawa energetycznego nazywany potocznie małym trójpakiem, zawierać będzie regulacje umożliwiające rozpoczęcie działalności polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych przez osoby fizyczne na prostszych zasadach.

Regulacje zawarte w projekcie nowelizacji stanowią jednak jedynie część zaczerpniętą z większej całości jaką jest projekt ustawy o OZE (jedna z czterech ustaw w ramach trójpaku energetycznego). Ponieważ ideą małego trójpaku jest przede wszystkim umożliwienie uniknięcia przez Polskę grożących kar, a regulacja ta będzie miała charakter jedynie przejściowy i raczej nie spowoduje szybkiego wzrostu liczby inwestycji, należałoby skupić się na podstawowych korzyściach płynących dla osób fizycznych, z przyjęcia ustawy o OZE.

W obowiązującym stanie prawnym, osoba fizyczna aby mogła wytwarzać i sprzedawać energię elektryczną, w jakiejkolwiek ilości, nawet najmniejszej, musi rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz uzyskać koncesję. Projekt ustawy o OZE przewiduje, że wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji (w tym przypadku, instalacja OZE o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 40 kW) będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, który wytwarza energię elektryczną w celu zużycia na własne potrzeby, będzie mógł sprzedać nadwyżkę niewykorzystanej energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej, a działanie takie nie będzie stanowić działalności gospodarczej. W związku z powyższym, wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji fotowoltaicznej nie będzie wymagało rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Jaka jest suma 1 i 4?

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: