Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 05/2017

Oszustwa podatkowe w obrocie paliwami płynnymi

Fikcyjne faktury

Ostatnie lata wskazują, że w Polsce następuje systematyczny wzrost zorganizowanej przestępczości podatkowej. Trafniejsze byłoby nazwanie tego rodzaju przestępczości jako „nadużywającej mechanizmów podatkowych”. Przestępne działania, mające miejsce w przypadku obrotu paliwami płynnymi, polegają na:

 

  • nieuiszczaniu podatku akcyzowego, w związku z wprowadzeniem ich do obrotu;
  • dokonywaniu transakcji za pośrednictwem firm „słupów”, bez zamiaru opłacenia należnych podatków;
  • fałszerstwie dokumentów, celem zawyżania kosztów lub zaniżania przychodów;
  • legalizacji dochodów w wyniku przestępstw prania pieniędzy.

 

Jak pokazują analizy prowadzonych spraw o przestępstwa paliwowe, zorganizowane grupy przestępcze z uwagi na olbrzymie korzyści finansowe – dokonują najczęściej wyłudzeń podatku od towarów i usług. W wyniku przestępczych działań dochodzi: po pierwsze – do zawyżania wartości obrotu paliwem pomiędzy podmiotami na rynku (wykorzystuje się łańcuch fikcyjnych podmiotów gospodarczych, powiązanych osobowo i kapitałowo) oraz po drugie – do zaniżania podatku należnego VAT przez firmy, poprzez podwyższanie kosztów swojej działalności w oparciu o fałszywe dokumenty księgowe na zakup paliwa od firm, które de facto nie istnieją.

Podatek ten, obciążając finalnego odbiorcę towaru, stwarza możliwości dokonywania czynów przestępczych. 

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Jaka jest suma 1 i 9?

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: