Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 09/2014

PGNiG Obrót Detaliczny w TGE

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny została bezpośrednim członkiem Towarowej Giełdy Energii. PGNiG Obrót Detaliczny będzie kupować paliwo na giełdzie i sprzedawać je klientom zużywającym mniej niż 25 mln m3 gazu rocznie, w tym wszystkim gospodarstwom domowym. „Uzyskanie statusu członka Towarowej Giełdy Energii przez PGNiG OD to z jednej strony krok w kierunku rzeczywistej liberalizacji rynku gazu w Polsce, z drugiej zaś początek uzyskania niezależności operacyjnej Spółki. Jako nowy podmiot, staliśmy się od tego momentu jednym z wielu dostawców paliwa gazowego do odbiorców detalicznych. Będąc jednak spółką wyodrębnioną ze struktur dotychczasowego podmiotu dominującego, nadal zachowujemy znaczny udział w rynku” – powiedział Tomasz Bukowski, prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

Dzięki przyjętej nowelizacji Ustawy Prawo energetyczne i zawarciu w niej zapisu o tzw. sukcesji generalnej, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uzyskało możliwość automatycznego przeniesienia umów z odbiorcami na spółkę obrotu detalicznego. Zmiana organizacyjna wewnątrz PGNiG S.A. polega na rozdzieleniu sprzedaży detalicznej gazu od hurtowej i jednoczesnym przeniesieniu handlowej obsługi klienta detalicznego (w tym gospodarstw domowych) do nowej spółki. Pozostali odbiorcy - przedsiębiorstwa takie jak zakłady chemiczne czy spółki energetyczne - będą nadal obsługiwani przez PGNiG S.A.

„Obecnie zabezpieczanie pozycji kontraktowych realizowane jest poprzez Dom Maklerski, co pozwoliło nam uruchomić działalność operacyjną z dniem 1 sierpnia 2014r. Naturalnym krokiem było podjęcie działań zmierzających do uzyskania bezpośredniego dostępu do rynku giełdowego jako członek TGE."

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Jaka jest suma 5 i 3?

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: