Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 08/2012

Pierwszy w Polsce pilotażowy projekt CCS

Węgiel wróci - skąd wyszedł czyli pod ziemię

Począwszy od 2007 roku, a z dużą intensywnością - od 2009 roku Elektrownia Bełchatów prowadzi prace związane przygotowaniem do budowy pierwszej w Polsce i jednej z dwunastu w Unii Europejskiej demonstracyjnej instalacji CCS(Carbon Capture and Storage), która ma być zintegrowana z najnowszym, uruchomionym w ub. roku, blokiem o mocy 858 MW. Planuje się, że instalacja CCS ma być gotowa w 2015 roku. Będzie wychwytywać dwutlenek węgla z 1/3 strumienia spalin, powstających podczas spalania węgla brunatnego w najnowszym bloku. Następnie dwutlenek węgla będzie sprężany i transportowany do miejsc podziemnego składowania, które charakteryzują się odpowiednimi parametrami geologicznymi, a tym samym zapewniają bezpieczne składowanie gazu.

Realizowany projekt obejmuje trzy kardynalne elementy stanowiące pełny łańcuch wartości na który składa się instalacja wychwytywania CO2 odpowiadająca mocy co najmniej 250 MW i zdolności wychwycenia co najmniej 80 proc. dwutlenku węgla, co fizycznie odpowiadać będzie wolumenowi 1,8 miliona ton CO2 rocznie. Instalacja będzie się opierać na technologii zaawansowanych amin (APP), powiązanej z systemem wysokoprężnych rurociągów wraz z niezbędną infrastrukturą do zatłaczania w głębokie warstwy solankowe w celu permanentnego składowania.

Jakkolwiek sama technologia CCS należy do awangardowych sposobów utylizacji CO2 powstających niemal na naszych oczach, to jednak sama idea znana jest w technice od dobrych kilkudziesięciu lat. W górnictwie naftowym dwutlenek węgla zatłaczany jest do złóż ropy naftowej celem intensyfikacji wydobycia i poprawienia współczynnika sczerpania złoża i funkcjonuje pod nazwą gazodźwigu. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w zespole uzdrowisk Krynica – Żegiestów został wdrożony system zamkniętej eksploatacji wód wykorzystujący naturalny dwutlenek węgla pochodzący z tzw. Zuberów czyli niezwykle mocnych otworów eksploatujących wodę Zubera do wzmocnienia pracy tzw. otworów kąpielowych, dostarczających wodę do uzdrowiskowych łazienek.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Prosimy dodać 8 i 6.

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: