Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 06/2014

Problematyka energetyki jądrowej w mediach popularnonaukowych

W 2011 r. polski Parlament przyjął pakiet ustaw umożliwiających rozwój energetyki jądrowej. Ustawodawcy zakładali, że racjonalna, bezpieczna i społecznie akceptowalna gospodarka w tym zakresie jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania energetyki jądrowej. W przyjętym 28 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów Programie Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) wskazano, iż ważnym elementem dla tworzenia i funkcjonowania energetyki jądrowej jest komunikacja społeczna, w tym działania informacyjne i edukacyjne. Program zwraca uwagę na zasadność prowadzenia bezpośredniego dialogu i konsultacji z obywatelami oraz organizacjami społecznymi. Zdaniem autorów takie inicjatywy zwiększają zaangażowanie społeczne w proces wdrażania projektu jądrowego i wzmacniają poczucie podmiotowości interesariuszy.

Z naszej perspektywy poza wymiarem politycznym, ekonomicznym i technologicznym wymiar społeczny będzie ważnym parametrem wpływającym na powodzenie rządowego programu. Poziom wiedzy o energetyce jądrowej, promieniowaniu jonizującym i fizyce jądrowej jest w Polsce bardzo niski. Energia jądrowa uważana jest za najbardziej kontrowersyjne źródło energii. Sondaże Eurobarometru Komisji Europejskiej na temat polityki energetycznej i polityki jądrowej pokazują, że Europejczycy w większości nie uważają się za wystarczająco dobrze poinformowanych, aby wyrobić sobie zdanie o zagrożeniach i korzyściach związanych z energią jądrową. Sondaż z 2010 r. Europejczycy i bezpieczeństwo jądrowe wskazuje telewizję (72%), prasę (40%) i Internet (27%)  jako główne źródła informacji o tematyce nuklearnej. Ponadto raport OECD z 2008 r. podejmujący problematykę społecznego odbioru nauki i technologii wskazuje na coraz bardziej krytyczny odbiór wyników badań naukowych i rozwoju techniki (technologii) przez społeczeństwo, zwłaszcza w obszarach związanych z dużym potencjalnym ryzykiem  rodzącym wątpliwości  etyczne

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Prosimy dodać 4 i 3.

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: