Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 01/2014

Raporty z emisji gazów cieplarnianych

W styczniu weryfikacja

Rozmowa z Pawłem Wanatowiczem, ekspertem TÜV SÜD Polska

 - 1 stycznia 2014 r. to dla właścicieli instalacji uczestniczących w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (GHG) data rozpoczęcia procesu weryfikacji raportów rocznych. Kto podlega obowiązkowi przedstawienia rocznego raportu z emisji gazów cieplarnianych?

 - Obowiązkiem tym objęte są wszystkie podmioty, które są z jednej strony właścicielami instalacji emitujących GHG czyli gazy cieplarniane (przede wszystkim dwutlenek węgla), a z drugiej zaś - uczestniczą w ogólnoeuropejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów.

Jakie przepisy regulują proces weryfikacji raportów?

 - Podstawę dla obecnego systemu stanowi przede wszystkim Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty, a także przyjęta w 2004 r. Przez Sejm Ustawa o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. Natomiast w przypadku raportów rocznych z emisji GHG, kluczowe są dwa rozporządzenia Komisji Europejskiej. Pierwsze o numerze 601/2012 dotyczy samego problemu monitorowania i raportowania emisji. Drugie zaś, czyli rozporządzenie 600/2012 - procesu weryfikacji raportów oraz akredytowanych weryfikatorów.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Jaka jest suma 6 i 1?

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: