Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 12/2019

Realizacja wyzwań stawianych samorządom w zakresie gospodarki energetycznej na przykładzie miasta Poznania

Jednym z największych odbiorców energii pod każdą postacią są miasta i gminy. Szczególnie w dużych aglomeracjach znajdują się odbiorcy o różnych profilach zużycia energii, tj. m.in. przemysł, mieszkalnictwo jednorodzinne i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, szpitale, centra handlowe itd.

Charakterystycznym i specyficznym konsumentem energii są samorządy terytorialne, podległe im jednostki i ich obiekty. W związku z tym coraz więcej wyzwań jest stawianych samorządom w zakresie gospodarki energetycznej. Główne zadania samorządów określone są w dwóch podstawowych aktach prawnych, jakimi są Prawo energetyczne oraz Ustawa o efektywności energetycznej.

Prawo energetyczne traktuje o wyzwaniach samorządów w artykułach 18, 19 i 20 ustawy, w których wymienione są zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną, w tym m.in. opracowanie projektu założeń do zaopatrzenia gminy w energię, planowanie oświetlenia na terenie gminy i jego finansowanie oraz planowanie i organizacja zadań mających na celu promowanie zachowań prooszczędnościowych i proefektywnościowych.

W ustawie o efektywności energetycznej obowiązki jednostki sektora publicznego są opisane w rozdziale i dotyczą stosowania środków poprawy efektywności energetycznej.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Prosimy obliczyć 6 plus 2.

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: