Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 09/2014

Rewolucja w polityce środowiskowej

Tegoroczny Green Week który miał miejsce w Brukseli w dniach 3-5 czerwca przebiegał pod hasłem „Circular economy - saving resources, creating jobs". Uczestnikami tego wydarzenia byli przedstawiciele BCC, eksperci ds. środowiska. Obraz z jego przebiegu skłania do głębszej refleksji nad potrzebą zmiany podejścia, nie tylko do systemu gospodarki odpadami, ale także do polityki środowiskowej.

Obecnie ukazał się nowy projekt wniosku COM (2014) 397 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy: w sprawie odpadów, w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, w sprawie składowania odpadów, w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów, w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dyrektywa ta wprost nawiązuje i odwołuje się do gospodarki cyrkulacyjnej. Komisja Europejska 2 lipca 2014 r. opublikowała również dokument pt.: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów" dla Europy COM(2014) 398.

Gospodarka cyrkulacyjna o obiegu zamkniętym to nowe podejście, jakie proponuje rynek europejski, a zarazem duże wyzwanie szczególnie dla rynku w Polsce. Zmiany zawarte w filozofii „circular economy" są rewolucyjne. 

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Jaka jest suma 7 i 6?

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: