Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 06/2020

Rola branży biogazowej w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego

Bezpieczeństwo energetyczne to stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Troska o zapewnienie takiego stanu w obliczu wyczerpywania się zasobów kopalnych oraz coraz bardziej restrykcyjnych wymagań związanych z ochroną środowiska jest jak najbardziej uzasadniona.

Znalezienie równowagi pomiędzy zagwarantowaniem dostaw paliw i energii, ekonomią i ekologią to coraz trudniejsza kwestia wyboru priorytetów, wymagająca obrania racjonalnej strategii realizowanej na poziomie krajowym. Niemniej jednak na decyzje podejmowane w kraju silnie oddziałuje polityka Unii Europejskiej (UE).

Specyfika technologii biogazowej sprawia, że może ona odegrać znaczną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Na tle pozostałych ekologicznych źródeł energii o stochastycznym charakterze pracy, biogazownie wyróżniają się elastycznością i dyspozycyjnością. Liczne możliwości zastosowania biogazu, perspektywy jego rozwoju zdają się być odpowiedzią na współczesne problemy wielu gałęzi gospodarki: energetyki, rolnictwa czy ochrony środowiska. Wielokrotnie problemy te niekorzystnie wpływają na bezpieczeństwo energetyczne. Artykuł ma na celu ukazanie możliwości oddziaływania technologii biogazowych na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w jego wybranych aspektach.

 

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Prosimy dodać 2 i 4.

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: