Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 06/2022

Smart factory w obliczu Umati

Firmy działające na rynku i wdrażające innowacyjne systemy, takie jak Industry 4.0 oraz Smart Factory na drodze automatyzacji produkcji i prób skomunikowania maszyn między sobą, doszły do wniosku, iż należy stworzyć uniwersalny interfejs technologii maszynowej. Spowodowane jest to tym, że komunikacja między maszynami powinna być szybka do skonfigurowania i jednolita dla wszystkich. Jest to konieczne do dalszego procesu autonomicznych systemów produkcyjnych.

Smart Factory jest pojęciem powiązanym z Industry 4.0. Zakłady wprowadzające technologie związane z Industry 4.0 bazują na systemach cyberfizycznych, ich integracji z wykorzystaniem przemysłowego Internetu Rzeczy oraz nowych metod organizacji produkcji. Ma to umożliwiać wysoki poziom personalizacji produktów oraz prowadzenie procesów wytwarzania przy niewielkim udziale pracowników. Przykładem praktycznym jest zastąpienie tradycyjnego, taśmowego montażu elementów urządzeń na linii produkcyjnej systemem składającym się z autonomicznych wózków transportowych, które przewożą montowane podzespoły do odpowiednich gniazd produkcyjnych. Innym przykładem jest zastosowanie technologii przemysłowego Internetu Rzeczy i wdrożenie w zakładzie sieci czujników bezprzewodowych służących do monitorowania produkcji oraz zużycia energii przez maszyny i instalacje technologiczne. Pozyskując z nich dane i korzystając z odpowiedniego oprogramowania analitycznego, można optymalizować produkcję - zarówno w obrębie zakładu, jak też poprzez tworzenie benchmarków wydajnościowych dotyczących wszystkich jednostek produkcyjnych firmy na świecie.

Fabryki przyszłości będą przynosić realne korzyści w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, nie tylko związanych z samą produkcją. Choć w tym zakresie uzyskane korzyści będą z pewnością najbardziej widoczne. Inteligentna fabryka pozwoli na lepsze wykorzystanie aktywów, chociażby poprzez skrócenie przestojów, co przełoży się na zwiększenie produktywności. 

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Jaka jest suma 6 i 9?

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: