Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 04/2023

Stoen Operator konsekwentnie inwestuje w rozwój sieci elektroenergetycznej

Stoen Operator dostarcza energię elektryczną do prawie dwóch milionów mieszkańców na terenie Warszawy. Firma metodycznie realizuje założenia strategii rozwoju oraz podnoszenia bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznej. Systematycznie rozwija także inteligentną sieć i projekty w obszarze IT. Dowodem tych działań był m.in rok 2022, wyjątkowy pod względem zakresu inwestycji zrealizowanych przez Stoen Operator. Na przyłączenia przeznaczonych zostało ponad 150 mln zł, co przełożyło się na najwyższy w historii budżet dedykowany na te cele. W tym roku na inwestycje energetyczne w Warszawie spółka wyasygnuje prawie 474 mln zł, co oznacza ponowne przekroczenie wartości z poprzedzającego roku. Wśród priorytetów znalazły się inwestycje w cyfryzację infrastruktury, przebudowa istniejących i budowa nowych linii średniego i wysokiego napięcia, większe nakłady finansowe na przyłączenia oraz wymiana ok. 140 tys. liczników warszawskich odbiorców na inteligentne urządzenia pomiarowe.

- Rok 2022 był wyjątkowy pod względem inwestycji zrealizowanych przez Stoen Operator. Na przyłączenia przeznaczyliśmy ponad 150 mln zł - tzn. o wiele więcej niż pierwotnie zakładaliśmy. Przełożyło się to na najwyższy w naszej historii budżet na tego typu projekty. Zmiana naszych planów inwestycyjnych była podyktowana aktualnymi potrzebami klientów. Chcieliśmy także wesprzeć rozwój biznesu w czasie, gdy gospodarka najbardziej tego potrzebowała - mówi Leszek Bitner, Dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Stoen Operator.

Rosnąca liczba przyłączeń

W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów i zaplanowany dalszy rozwój biznesu, Stoen Operator przeznaczy w tym roku ponownie zwiększone nakłady finansowe i zainwestuje je m.in. w przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W zeszłym roku wydatki spółki na przyłączenia do sieci średniego i niskiego napięcia wyniosły aż 150 mln zł, zawierając ok. 1400 inwestycyjnych umów o przyłączenie. Wartości te przewyższają o kilkanaście procent dane z poprzednich lat.

Przebudowa linii średniego napięcia z napowietrznych na podziemne

Dbając o utrzymanie właściwych parametrów dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych, Stoen Operator planuje także intensyfikację procesu skablowania linii średniego napięcia.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Jaka jest suma 9 i 6?

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: