Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 09/2018

Strażnik serwerowni

Moduł IM12-CCM to urządzenie monitorujące warunki klimatyczne w szafach - niezależnie od tego czy mówimy o typowych aplikacjach przemysłowych czy też np. o infrastrukturze IT.

W ostatnim czasie w wielu krajach następują zmiany prawne mające na celu znaczne podniesienie bezpieczeństwa systemów IT. I nie chodzi tu tylko ściśle o sam sektor IT, ale także o infrastrukturę i strategiczne instalacje, których awarie lub narażenie na niepożądane działania osób trzecich mogą mieć daleko idące w skutkach konsekwencje dla ekonomii, państwa czy społeczeństwa: energetyka, telekomunikacja, ujęcia wody pitnej, ochrona zdrowia, przemysł spożywczy czy wreszcie bankowość. Wszystkie z wymienionych tutaj sektorów zostały zobligowane (lub w najbliższym czasie zostaną) do opracowania koncepcji bezpieczeństwa ich systemów IT. Istotnym elementem tej koncepcji jest ochrona przed bezpośrednim dostępem osób nieupoważnionych do szaf elektrycznych będących częściami systemów sterowania bądź przechowywania i wymiany danych cyfrowych.

Ochrona przed działaniami osób nieupoważnionych - to właśnie tu moduły serii CCM pokazują swoje zalety. Każda szafka elektryczna zawierająca jakąkolwiek aparaturę będącą częścią krytycznej infrastruktury jest w jakimś stopniu narażona na niepożądane manipulacje osób do tego nieuprawnionych, które uzyskując dostęp do poziomu sterowania mogą coś zmienić w algorytmie działania lub na przykład wyłączyć system bezpieczeństwa. Moduły CCM niezawodnie monitorują stan zamknięcia drzwi szafy informując o nieautoryzowanym jej otwarciu.

Oprócz modułu IMX12-CCM wprowadzonego do oferty ponad rok temu a przeznaczonego do zabudowy w szafkach obiektowych w strefach zagrożenia wybuchem, od niedawna dostępny jest też wariant IM12-CCM do instalacji w strefach bezpiecznych.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Prosimy dodać 3 i 4.

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: