Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 03/2023

Sytuacja energetyczna w Polsce

Dr Janusz Steinhoff, przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC i jego minister gospodarki przedstawił podsumowanie dotyczące sytuacji energetycznej w Polsce w 2022 roku. W materiale poruszył kwestie związane z transformacją energetyczną, która jest jednym z najważniejszych wyzwań dla Polski. 

- Transformacja energetyczna jest wielkim wyzwaniem dla UE. Aby osiągnąć przyjęte w horyzoncie 2050 r. cele unijnej polityki klimatyczno-energetycznej musimy znacząco zredukować zużycie energii oraz radykalnie przebudować strukturę energetyczną. Przed Polską, która jako jeden z nielicznych krajów UE ma archaiczny oparty na dominacji paliw stałych mix energetyczny stoją wielkie wyzwania. Musimy konsekwentnie zwiększać udział OZE oraz dokonać substytucji paliw stałych w elektroenergetyce i ciepłownictwie. 

Zdaniem Eksperta BCC istotną kwestią jest likwidacja kopalń w Polsce przede wszystkim ze względu na kończące się zasoby. 

- Likwidacja kopalń jest nieuchronna, lecz przeprowadzona być musi z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych. Większość kopalń węgla kamiennego w naszym kraju jest nierentowna. 

Przyczyną są kończące się zasoby oraz trudne, nieporównywalne z kopalniami w krajach pozaeuropejskich warunki górniczo-geologiczne. Likwidacji ze względu na wyczerpanie zasobów będą podlegały również kopalnie węgla brunatnego. Planując procesy odejścia od wydobycia węgla musimy uwzględnić horyzont czasowy substytucji tego nośnika energii przy zachowaniu odpowiednich kryteriów bezpieczeństwa energetycznego. 

Dr Janusz Steinhoff dodaje, że węgiel, podobnie jak inne paliwa kopalne (szczególnie węgiel brunatny) w najwyższym stopniu jest emitentem dwutlenku węgla. Polska jest na drugim miejscu na świecie, jeśli chodzi o ilość dwutlenku węgla emitowanego na jednostkę wytworzonej energii elektrycznej. Jest to efektem archaicznego miksu energetycznego, w którym dominują węgiel kamienny i brunatny.

Ekspert BCC odnosząc się do transformacji energetycznej wskazał, że jej głównym celem jest po pierwsze zapewnienie ciągłości dostaw, czyli bezpieczeństwo energetyczne, przy czym musi być to postrzegane w większym stopniu jako problem europejski, a nie tylko krajowy.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Prosimy dodać 2 i 1.

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: