Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 10/2021

Transport kolejowy i planowanie przestrzenne w strategii zrównoważonego rozwoju UE

W dobie zauważalnej tendencji do rozwoju aglomeracji oraz idących za nią negatywnych skutków środowiskowych wynikających z daleko idącej intensyfikacji zabudowań o dużej kubaturze konieczne jest wypracowanie mechanizmów mających na celu projektowanie urbanistyczne miast w sposób spójny z zasadą zrównoważonego rozwoju wpisującą się w jedną z podstawowych strategii Unii Europejskiej. W Polsce w ostatnich latach coraz bardziej zauważalnym problemem pozostaje zanieczyszczenie powietrza wynikające z jednej strony ze spalania paliw stałych bądź odpadów w sektorze komunalno-bytowym, z drugiej zaś ze złego planowania przestrzennego i chaosu urbanistycznego nieuwzględniającego m.in. tak zwanych korytarzy powietrznych umożliwiających przepływ powietrza w obszarach silnie zurbanizowanych, szczególnie narażonych na wysokie stężenia pyłowe.

Regulacje unijne mają od kilku lat niezmiennie pozytywny wpływ na zmniejszenie problemu smogu w sektorze komunalno-bytowym, promując rozwój energetyki rozproszonej czy budownictwa efektywnego energetycznie. Nie istnieje jednak spójny i prosty do „rozliczenia" standard projektowania urbanistycznego zapewniający zachowanie klinów powietrznych umożliwiających stabilną gospodarkę powietrzem zanieczyszczonym i napływem powietrza czystego ze stref słabiej zurbanizowanych. Problem ten jest zauważalny szczególnie w Polsce, w której odnotowuje się jedno z najwyższych stężeń pyłowych w Europie. W dobie coraz dalej idących regulacji prawnych zaostrzających normy emisji i dekarbonizujących energetykę wyzwaniu przejścia na zielone zasilanie próbuje się podporządkować również kolej. Działanie to jest w dużej mierze dyktowane prowadzoną legislacją dotyczącą tak energetyki, jak i samego sektora transportu. 

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Prosimy dodać 3 i 2.

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: