Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 06/2013

Udział OZE w Polsce: 9,5%

Pułap minimalny przekroczony

Według najnowszego sprawozdania Komisji Europejskiej, w wyniku weryfikacji zobowiązań nałożonych na państwa członkowskie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/W, średniookresowy cel udziału OZE w bilansie produkcji energii elektrycznej za 2010 r. osiągnął 12,7%. Przekroczono zatem o 2% zakładany pułap minimalny. Dane dotyczące Polski są równie zadowalające. Jak wynika z raportu w roku 2010 udział OZE wyniósł 9,5% (podczas gdy założeniem średnioterminowym było osiągnięcie 8,8%).  Raport opublikowany przez KE prowadzi do dwóch stwierdzeń. Po pierwsze - to jak dotychczas konsekwentnie dążyliśmy do dywersyfikacji produkcji energii elektrycznej, otwierając się na generację rozproszoną. Po drugie, sprawozdanie KE wskazywałoby na to, że scenariusz rozwoju OZE w Polsce będzie miał pomyślne zakończenie i osiągniemy cel końcowy zwiększenia udziału wytwarzanej energii zielonej do poziomu 15% w 2020 r.

 

Czy grozi nam blackout?
Zgodnie z prawem energetycznym przedsiębiorstwa energetyczne mają ustawowy obowiązek przyłączenia podmiotu do sieci, o ile istnieją ekonomiczne i techniczne warunki przyłączenia. Pomimo braku definicji warunków technicznych, to wskazuje się, że należy przez to rozumieć techniczną przeszkodę o charakterze trwałym, której nie da się usunąć. Ustawa wskazuje, że przyłączane urządzenia muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne, pozwalając na zachowanie bezpieczeństwa funkcjonowania KSE.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Prosimy obliczyć 3 plus 9.

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: