Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 11/2012

W Moskwie tęsknią za słońcem w Londynie boją się… upałów

na podstawie artykułów W. Siemionow „Moskowskij parnik" oraz J. Gaszo, T. Gusiewa „London: primier adaptiwnowo podchoda i sbałansirowannowo razwitija", Energosowiet

 Blisko połowa energii słonecznej docierającej do Ziemi zostaje zużyta na odparowanie wody. Średnio miliard ton wody ulega odparowaniu w ciągu minuty, zostaje przeniesionych prądami powietrznymi z prędkością ponad 200 km/dobę i powraca na ziemię wyzwalając ogromne ilości ciepła przy kondensacji. Przeciętnie rocznie z chmur spada 800 mm deszczu, lecz większość wody nie dociera do ziemi, odparowując jeszcze w powietrzu. W atmosferze woda krąży w postaci głównie pary wodnej. Jej „czas życia" w powietrzu sięga jedynie 10 dni czyli bez porównania mniej od innych gazów - np. cykl przemian tlenu wynosi 3 tysiące lat. W odróżnieniu od innych składników zawartość pary wodnej w atmosferze może silnie wahać się w zależności od temperatury i parametrów powierzchni ziemi. I tak przy temperaturze powietrza minus 40 ˚C powietrze może zawierać co najwyżej 0.2 g/m3, przy 0 ˚C już 4.9 g/m3, zaś przy +40 ˚C - aż 51 g/m3. Energia promienista Słońca penetruje atmosferę ziemską za pomocą fal elektromagnetycznych o krótkiej długości. Powierzchnia naszej planety nagrzewa się i wypromieniowuje podczerwone fale długie, z których większość ulega pochłanianiu i/lub odbiciu od atmosfery i powraca na Ziemię. Zjawisko to jest możliwe wskutek obecności w powietrzu tzw. gazów cieplarnianych. Mało znany jest fakt, że podstawowym gazem „cieplarnianym" (tj. wywołującym ten efekt) okazuje się być nie dwutlenek węgla, lecz para wodna. 

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Prosimy obliczyć 8 plus 7.

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: