Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 03/2015

Wsparcie dla OZE do 2020 r.

Journal of Forestry opublikował badanie potwierdzające zalety biomasy jako źródła ciepła ważnego elementu dla kondycji gospodarki leśnej oraz czynnika zmniejszającego emisję dwutlenku węgla. Przedstawiciele renomowanych uniwersytetów i think tanków potwierdzili, że obecna dyskusja nad wykorzystaniem energii pochodzącej z biomasy często zawęża się do krótkoterminowych skutków jej wykorzystania. Zmienić to może Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, który tak samo jak jego poprzednik, ma wspierać rozwój infrastruktury technicznej w energetyce co - w konsekwencji - ma chronić klimat i zwiększać innowacyjność Polski.

Budżet wynosi 24 mld euro

Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej branża odnawialnych źródeł energii zyskuje na atrakcyjności u inwestorów. Nowa perspektywa finansowa do roku 2020 zawiera wszystkie kierunki inwestycji w stosunku do poprzedniego okresu (2007-2013). Przedsiębiorcy mogą liczyć na środki przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej, modernizację sieci energetycznej czy zmniejszenie zanieczyszczeń.

W ramach POIiŚ na lata 2014-2020 inwestycje z zakresu OZE, będę realizowane przede wszystkim w ramach kilku priorytetów inwestycyjnych. Szczególnie interesujący jest PI 4.1 Promowanie produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W jego ramach możliwa jest dotacja na rozwój lądowych farm wiatrowych czy instalację na biomasę. Priorytet 4.2 jest skierowany do biznesu, dotyczy promowania efektywności energetycznej korzystania z OZE w przedsiębiorstwach, 4.3 obejmuje infrastrukturę publiczną i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w budynkach publicznych.

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Prosimy obliczyć 1 plus 9.

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: